thumb-48

Spar Vest Fonden donerer BigBlue banesti

04/09-18

Med 10 mio. kroner fra fonden kan en rekreativ oplevelsesrute på banestien nu realiseres

I foråret købte Skive Kommune det gamle banetracé af Banedanmark. Forleden åbnede 6. klasse fra Resen Skole en udstilling med ideer til, hvad de gamle banespor kan bruges til. Og i går modtog borgmester Peder Christian Kirkegaard et brev fra Spar Vest Fonden med tilsagn om, at fonden vil støtte banestiprojektet med 10 mio. kroner. Det svarer til den fulde finansiering af stiens strækning fra Østerbro til havnen. – Vi er i Skive Byråd yderst taknemmelige for, at Spar Vest Fonden i den grad bakker op om realiseringen af BigBlue Skive og på den måde støtter op om udviklingen af Skive by, siger borgmesteren.

Netop Spar Vest Fonden var de økonomiske kræfter bag visionen BigBlue Skive, der blev givet som en folkegave til kommunens borgere i 2015. Siden er visionen blevet til en plan, der udvikles skridt for skridt, område for område.

Oplevelsesrute

Med de 10 mio. kroner er det nu muligt at gå fra idé til handling og etablere bane-stien som en rekreativ sti- og oplevelsesrute for fodgængere og cyklister. Ruten vil byde på forskellige oplevelser som kunstelementer, historien for banen, naturmæssige oplevelser og brug af sporene som et legende element. – Vi ser det som et meget spændende projekt, som vil gøre det en hel del skønnere at bevæge sig fra sydbyen mod fjorden. Projektet er i god overensstemmelse med visionerne i BigBlue Skive, og vi er glade for, det nu kan gennemføres, siger Peder Christian Kirkegaard.

Banestien er ét blandt fire konkrete projekter med et samlet budget på 40 mio. kroner. De andre projekter er en idræts- og kulturpark ved stadion, et opholdssted ved Søndercenteret samt sti og opholdssted ved Gl. Skivehus. Tilskuddet fra Spar Vest Fonden er betinget af, at alle fire projekter gennemføres. Ud over de 10 mio. kroner til banestien, kan der være flere penge på vej til gennemførelsen af de fire projekter. I brevet fra Spar Vest Fonden meddeler fonden, at bestyrelsen er positiv overfor skulpturparken, som udgør en del af idræts- og kulturparken ved stadion, og at bestyrelsen gerne indgår i en dialog – også økonomisk – om gennemførelsen.

FAKTA

Visionsplanen BigBlue Skive er en langsigtet plan, som skal udvikles i små skridt. Skive Å er omdrejningspunk- tet og skal åbnes for offentligheden og gøres mere til-gængelig samt bryde den barriere, åen i dag udgør. De store potentialer, som åen byder på, skal vises frem og bringe nyt liv til Skive by.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev