thumb-19

Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole fusionerer

19/06-17

To af Skive Kommunes store aktører på erhvervs- og gymnasieuddannelsesområdet har besluttet at fusionere og indsendt sammenlægningsredegørelse for endelig beslutning til Undervisningsministeriet. Navnet på den nye store skole bliver Skive College.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 14. juni vedtog en enig bestyrelse på Skive Tekniske Skole og på Skive Handelsskole at indsende sammenlægningsredegørelsen for endelig beslutning om fusion af de to skoler til Undervis- ningsministeriet.

Undervisningsministeriet forventes at godkende fusionen i løbet af sommeren. Jeppe Juul Sørensen, bestyrelsesformand på Skive Tekniske Skole fortæller, at der forud for de to skolers ønske om fusion er foretaget et større analysearbejde: ”Vores analyse har bl.a. vist, at vi ved en fusion skaber en mere fremtidssikret skole, der står stærkere i forhold til den demografiske udvikling, erhvervslivets behov og fremtidens uddannelsespolitiske og økonomiske krav”, forklarer Jeppe Juul Sørensen.

Peter Vinther Christensen, bestyrelsesformand på Skive Handelsskole er både glad for og stolt over, at så mange gode kræfter og visioner for unges uddannelsesmuligheder i Skive har forenet sig i en fælles beslutning om at lade de to skoler fusionere: ”Formålet med fusionen er at sikre, at Skive også fremadrettet har et godt og bredt uddannelsesudbud af høj kvalitet. Når de to skoler fusionerer bliver vi én samlet og en stærk uddannelsesudbyder af erhvervs-, gymnasie- og efteruddannelser, siger Peter Vinther Christensen.

Om navnet på den nye skole forklarer Jeppe Juul Sørensen: ”Vi bad medarbejderne om at komme med inspiration til et navn. Det var et krav fra bestyrelserne, at Skive skulle indgå i navnet. I flere af forslagene indgik College.

Vi har, i sær på Skive Tekniske Skole, mange internationale kunder, og det er derfor vigtigt, at navnet også kan bruges internationalt. Herudover skulle navnet være sigende. College betyder uddannelsessted mellem folkeskole og universitet, ofte med tilhørende boliger, hvilket jo netop også er gældende for Skive College, der både består af uddannelser og erhvervskollegie”.

Den nuværende direktør på Skive Tekniske Skole, Desire Christoffersen, er udpeget som direktør for Skive College. Henrik O. Bundgaard, den nuværende direktør på Skive Handelsskole, er udpeget som vicedirektør på den nye skole.

På Skive College er forberedelserne til fusionen i gang, så implementeringen kan begynde så snart ministeriet giver sin godkendelse. Der skal bl.a. ske en flytning af nogle af uddannelserne, således at de uddannelser med størst synergieffekt samles i samme bygninger. Det forventes, at flytningen vil ske i løbet af efteråret. FAKTA Skive College bliver en uddannelsesinstitution med: · 250 medarbejdere · 1.500 årselever · Uddannelser inden for Erhvervsområdet tekniske og merkantile samt EUX · De gymnasiale uddannelser HTX og HHX · Efteruddannelse · AspIT – erhvervsrettet it-uddannelses for unge med aspergs · Skolepraktik ·Erhvervskollegie

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev