thumb-21

Salg af erhvervsjord til grøn omstilling

12/10-18

Et planlagt biogasanlæg ved Vinkel bidrager til kommunens strategi om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2029.

Skive Kommune har solgt 94.600 m2 erhvervsjord ved vinkel til en bygherre, som planlægger at opføre et stort biogasanlæg på grunden. Købet er betinget af, at bygherren får en miljøgodkendelse.

Skive Kommune borgmester Peder Christian Kirkegaard forudser, at der vil kunne gives en tilladelse inden november, under forudsætning af, at der ikke dukker noget uforudset op. – Der er umiddelbart ingen røde lamper, der blinker. Der er tale om en grund, som er godkendt til tung industri i vores lokalplan. Et biogasanlæg vil være en fordel for miljøet i lokalområdet, i og med gyllen fra de omkringliggende landbrug kan blive behandlet, siger han.

I et biogasanlæg behandles gyllen, så den bliver til et mere plantetilgængeligt kvælstof. Dermed reduceres udvaskning af kvælstof til de omkringliggende kyster; Skive fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Oplagt med bioøkonomi
Opførelsen af biogasanlægget vil bidrage til kommunens energi- og bæredygtighedsstrategi, EBS2029, som byrådet for nyligt har vedtaget. Ifølge strategien skal Skive Kommune være selvforsynende med vedvarende energi i 2029. I forvejen findes der en række biogasanlæg i Skive Kommune, som producerer biogas til elnettet og naturgasnettet.

– Vi har i Skive Kommune skabt gode rammebetingelser for bioøkonomi. Vi har ganske meget landbrugsjord i kommunen, og det er oplagt, at vi udnytter dette i vores grønne omstilling, siger plan- og supportchef Lars Peter Salhøj. Skive Kommune afholdt tirsdag et borgermøde om det planlagte biogasanlæg.

Ifølge Lars Peter Salhøj var der spørgsmål angående mulige lugtgener fra et kommende anlæg, dog uden det gav anledning til den store bekymring. Derimod interesserede de fremmødte sig for, om den øgede transport til og fra anlægget vil være belastende.

Plan- og supportchefen oplyser, at det er kommunens umiddelbare vurdering, at vejene godt kan bære den ekstra trafik. Der har tidligere ligget en betonfabrik i området, så det er ikke nyt med tung trafik i området. Stærke på biogas Der er i øjeblikket fire biogasanlæg i Skive Kommune.

Eon planlægger at opføre yderligere et anlæg i GreenLab Skive, ligesom der er planer om et anlæg ved Vinkel i Højslev. Rybjerg Biogas i Salling var det første biogasanlæg i Region Midt, der fra produktionen af biogassen leverede el til det lokale elnet.

Madsen Bioenergi i Balling var det første biogasanlæg, der producerede opgraderet biogas til naturgasnettet. Den type gas har den samme kvalitet som naturgas og er renset for CO2, vand og svovl.

Skive Kommune har en gasbilflåde bestående af 52 biler, der udelukkende kører på lokalt produceret biogas. Der er to biogastankstationer i Skive Kommune. Rekordsalg Skive Kommune har i år solgt væsentlig mere erhvervsjord, end normalt.

Med den betingede handel af grunden ved Vinkel på 94.600 m2 forventer kommunen et rekordsalg af erhvervsjord i 2018. I 2016 solgte kommunen 28.800 m2 erhvervsjord, i 2017 var salget på 35.760 m2.

Foto: Thomas Køser

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev