thumb-12

Referat af generalforsamlingen i Støtteforeningen for Hospice Limfjord

28/02-17

Af Inge Lise Lyse

Endnu en generalforsamling blev i mandags, den 20. februar 2017, afholdt på Aktivitetscentret, hvor 75 af foreningens medlemmer var mødt op.

Det blev en aften, hvor der blev sagt farvel til Ingrid Thomsen og Svend Laustsen, som begge har været i bestyrelsen fra begyndelsen for 12 år siden.

Svend Laustsen var i de første seks år foreningens formand, hvorefter han fortsatte som menigt medlem, og i alle årene varetog han opgaven som redaktør af Nyhedsbrevet, der to gange årligt bliver sendt til alle medlemmer.

Ingrid Thomsen har i alle årene påtaget sig mangeartede opgaver bl.a. med at arrangere møder for kontaktpersoner.

Begge fik fortjent ros for deres indsats, og forsamlingen hyldede dem med stående ovationer. I deres sted valgtes Jytte Yde, Hjerm og Hanne Henriksen, Estvad til bestyrelsen.

Alle andre valg var genvalg. Lone Knudsen styrede som sædvanlig aftenen.

Foreningen er i god gænge med en meget sund økonomi, hvilket kassereren, Niels Chr. Jensen med regnskabet dokumenterede. Konstitueringen i den nye bestyrelse foregår den 6. marts.

Efter kaffen talte præst ved Rigshospitalet, Lotte Blicher Mørk over emnet: ”På en måde skal vi dø,” hvilket også er titlen på hendes seneste bog.

Tilhørerne blev holdt i ånde med beretningen om hendes arbejde, hvoraf meget af tiden bruges til arbejde med palliation. Lotte B. Mørk kaldte sig selv en almindelig præst med en flygtig menighed (indlæggelsestiden er i gennemsnit 2-3 dage). Alt er intenst der. Der konfronteres alle med magtesløsheden, når en sygdom ikke længere kan helbredes. Der har mange brug for noget, der rækker længere ud: Gud – kærligheden?

En stor del af bogen er essensen af dagbogsnotater fra patienter og pårørende i anonymiseret form. For ti år siden prøvede forfatteren at lægge en bog frem, som man måske havde lyst til eller brug for at skrive i. Det er blevet til tres dagbøger.

Jeg tror, alle gik hjem med en oplevelse af en betydningsfuld aften.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev