thumb-1

Over 100 dagplejere og forældre mødt op til byrådsmøde

05/07-2016

Langt over 100 mennesker var troppet op til byrådsmødet tirsdag den. 28. juni for at, tilkendegive Deres bekymringer for det kommende års budget.

Dagplejere og rigtig mange forældre, flere med de helt små på armen, havde hver især sat en lille produktion af lapper i værk og inden mødet fik alle politikere en pose med lapper, samt et brev med sig hjem. Udover lapper havde nogle dagplejer og forældre fine bander med bland andet, teksten ”Nu er det nok”.

Brevet beskrev nogle af dagplejens bekymringer og tanker om konsekvenser ved eventuelt gennemførelse af reduktionsforslagene.

1 eller 2 stillinger af tilsynsførende i dagplejen vil være ren og skær serviceforringelse og vil ramme forebyggelse, tid-lig indsats og opsporing, og samtidig give store problemer for et kommende forskningsprojekt omkring ”Vi lærer sprog” som dagplejen og vuggestuer i Kommunen er valgt ud til.

Tidligere start i børnehaven vil være et svigt, når der ikke kompenseres med yderligere personale, den voksen støtte der bør være til stede, ved flere og yngre børn vil mangle. Børnene vil ikke opleve, at være den store i dagplejen hvilket er afgørende for selvværd og robusthed.

At kunne selv inden man kommer i børnehaven er også en vigtig ting for et barns selvværd, at kunne kapere kravene i børnehaven. Og sidst vil dette forslag i høj grad også påvirke både de fysiske og psykiske krav til personalet i både dagplejen/børnehaven.

Dagplejen mener at det ud fra de foreslåede besparelser er dagplejen alene, der skal lappe budgettet sammen for næste år, og at alle forslagene til reduktion er lavet alene ud fra økonomiske betragtninger, hvor man slet ikke har tænkt konsekvenser for hverken børn, forældre eller ansatte i dagpleje og intuitioner.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard, takkede for besøget og gav udtryk for at han ville tolke de mange besøgende og Deres protest som et høringsvar og fortalte om proceduren for vedtagelse af næste års budget som Byrådet tager fat på efter sommerferien. Han nævnte også muligheden for at give skriftlig høringsvar til og med den 1. august 2016 inden kl. 10.00

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev