thumb-2

Opbakning til lokal politi

02/06-2016

Skive Kommune går nu til kamp for, at politiet i Skive fortsat vil være lokal forankret. Byrådet besluttede på sit seneste møde at nedsætte styregruppen ’Lokal politi i Skive’ med borgmesteren i spidsen. Styregruppen vil arbejde for, at der også fremover vil være aktiviteter på politistationen i Skive i et sådant omfang, at der ikke sker nedgang i antallet af polititjenestemænd.

Kommunen er tidligere blevet orienteret om, at der skal etableres en fælles ledelse mellem Skive og Viborg Politi, og der skal nedsættes arbejdsgrupper, der skal se på, hvordan arbejdsfordelingen skal være mellem de to stationer. Styregruppen ønsker at blive inddraget i dette arbejde.

Borgmester Peder Christian Kirkegaard var overrasket, da han i sidste uge kunne læse i Skive Folkeblad, at Chefpolitiinspektør Claus Hilborg udtalte, at borgere og medarbejdere, efter politiledelsens opfattelse, er bedst tjent med at indgå i et opgavefællesskab med Viborg frem for at fortsætte som selvstændig station, når der skal etableres en fælles ledelse mellem Viborg og Skive Politi.

Peder Christian Kirkegaard undrer sig over udmeldingen, og i et brev til politidirektøren for Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard, skriver borgmesteren:

– Jeg finder det stærkt bekymrende, hvis ledelsen i politiet allerede og forinden arbejdet i de planlagte arbejdsgrupper er påbegyndt og afsluttet, har den opfattelse, at Skive Politi bør beskæres. Det er kommunens erfaring, at vi er bedst tjent med et politi med lokal forankring, og vi har en forventning om, at politiets ledelse har forståelse herfor.

Peder Christian Kirkegaard siger:

– Vi ønsker en direkte og konstruktiv dialog hvor, der fokuseres på funktioner der bibeholder den nuværende station, og ikke på reduktioner og afvikling.

Styregruppen ’Lokal politi i Skive’ består foruden borgmesteren af gruppeformændene, en repræsentant for henholdsvis Skive Handel og Skives virksomheder samt centrale embedsmænd. Med den brede sammensætning vil styregruppen kunne bidrage med mange forskellige indgange til, hvorfor det er afgørende, at der fortsat vil være et aktivt politi forankret i Skive.

Styregruppen ’Lokal politi i Skive’:

 • Borgmester Peder Christian Kirkegaard
 • Arne Lindgren (V)
 • Ole Priess (A)
 • Preben Andersen (O)
 • Anders Bøge (SF)
 • Ditte Staun (B)
 • Frits Laursen
 • Lone Knudsen, sekretariatschef for byrådssekretariatet
 • Svend Frøslev, familiechef
 • Jens Boesen, Skive Politi
 • Peter Vinther Christensen, Salling Bank, rep. for virksomheder
 • Claus Markussen, Potten, rep. for Skive Handel
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev