thumb

Områdefornyelse i Hald ved Spar Købmanden

10/05-2016

I forbindelse med områdefornyelse i Hald, etableres der en hævet flade på Ørslevklostervej, ud for Spar Købmanden.

Projektet omfatter:

•Hævet flade med belægning af betonsten på kørebane og fortov
• Etablering af 4 p-pladser som kantstensparkering
• 3 træer til markering af området og som grønt element i byrummet

Arbejdet gennemføres i perioden fra den 9. maj til den 10. juni 2016.

Arbejdsområdet på Ørslevklostervej vil være spærret i hele perioden, og der vil derfor være spærret for gennemkørsel af al trafik. Der henstilles til at benytte Hobrovej. Dog kan cykler og gående benytte Søndertoften og Kertevej.

Arbejdet vil blive udført i 2 etaper. I første etape – uge 19-21 vil det være muligt for person- og lastbiler at køre til og fra Søndertoften.

I anden etape – uge 21-23 vil tilkørslen til Søndertoften være spærret. Kørende trafik til og fra Søndertoften henvises i den periode til at benytte ind- og udkørsel via Kertevej.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev