thumb-2

Nyt opholdsareal og stibro ved Skive Å

22/05-17

Skive Kommune arbejder i øjeblikket på etablering af et nyt opholdsareal ved Skive Å nedenfor Marius Jensens Vej. Projektet omfatter etablering af en ny stiforbindelse med en ny fodgænger- og cykelbro over Skive Å, mellem Sdr. Boulevard og Brårupgade. Ved Skive Å etableres samtidig opholdsarealer på begge sider af åen, med 2 trappeanlæg på åens østlige side, hvorfra det vil være muligt at komme helt ned til vandspejlet. Oversigtskort med placering kan ses under link nedenfor.

Historien bag
I 2013 udarbejdede Skive kommune en såkaldt masterplan for byomdannelse ved Skive Å. Planen omfatter et større område mellem Sdr. Boulevard, Østerbro, Færøvej og jernbanen. Planen er Byrådets bud på, hvordan man kan omdanne og revitalisere et af Skives centrale byområder, som støder op til åen.

I 2015 fik Skive Kommunes borgere foræret en folkegave fra Sparvest Fonden. Gaven er en vision for udvikling af Skive by mod Skive Å og havnen. Bjarke Ingels Group (BIG) er arkitekterne bag visionen – dagligt kaldet BIG Blue Skive 2040.

BIG Blue Skive 2040 er en vision som fortæller, hvordan Skive kan udvikle sig og, hvordan vi udnytter de store potentialer byen har og hvordan vi får aktiveret Skive Å og Fjorden.

I forhold til disse overordnede planer og visioner, for områderne langs åen, er det vigtigt, at der i første omgang bliver ”åbnet op” til åen og skabt forbindelse på tværs af åen, således at man begynder at færdes i området langs og omkring åen, og dermed får øjnene op for de store kvaliteter og det omfattende potentiale der ligger i å-området.

En realisering af planerne, som vil foregå over en lang årrække, forudsætter overvejende initiativer fra private investorer og bygherrer. Skive Kommune har dog, som ejer af store arealer inden for området, mulighed for selv at igangsætte tiltag fra planerne. Projektet med ny sti- og broforbindelse over åen, samt et større opholdsareal på den østlige side af åen skal ses som 1. etape, i forhold til at få åbnet op til Skive Å.

Tidsplanen
Anlægsarbejdet, som blev påbegyndt i efteråret 2016, foregår planmæssigt, og anlægget forventes i sin helhed at være færdigt og klar til ibrugtagning primo Juli 2017.

Selve stibroen forventes monteret fredag den 19. maj 2017. Broen vil dog først være offentlig tilgængelig i forbindelse med anlægget endelige færdiggørelse og åbning i begyndelsen af Juli.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev