thumb

Nyt borgerhus i Hald får endnu et million tilskud

28/02-17

Af Hugo Thomsen,
Leder af projektgruppen for det nye borgerhus i Hald

Om alt går vel, vil det nye Hald Borgerhus stå færdig til februar næste år. Hele finansieringen på de 7,4 millioner kroner er nemlig kommet på plads takket være økonomisk støtte fra blandt andet Skive kommune samt store donationer på henholdsvis 2,5 millioner og 1,5 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden i København samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

-Det er svært, ikke at være overvældet. At tænke sig, at det nu bliver muligt at opføre et helt nyt borgerhus uden at blive nødt til at stifte gæld er fantastisk. Vi er utroligt glade over den opbakning projektet har fået – næsten alle steder der er søgt, er det blevet modtaget positivt. Dette projekt er et godt eksempel på, at der kan opstå gode synergier ved samarbejde med Skive Kommune. Kommunen har været en positiv medspiller fra starten og ligeledes bidraget økonomisk, udtaler leder af projektgruppen for det nye borgerhus i Hald, Hugo Thomsen, som samtidig påpeger vigtigheden af den kæmpe indsats, som hele projektgruppen har ydet.

– At det er lykkes at få hele finansieringen på 7,4 millioner på plads, skyldes flere ting. Først og fremmest er der en projektgruppe bestående af Mogens Larsen, Martin Friis Larsen, Lene Baake, Olav Nørgaard og Hugo Thomsen, der fra starten har troet på det og ydet en stor indsats. Men der har også været stor hjælp uden for denne gruppe fra Kirsten Jakobsen og Sofie Ambeck.  Husets arkitektoniske udformning, indretning og fleksibilitet har også fået mange anerkendende ord med på vejen – og det kan vi takke Fuglsang arkitekter for, som har været meget kreative.

Med finansieringen på plads, er projektgruppen nu klar til næste skridt som er, at få indhentet pristilbud på nedrivningen af det over 100 år gamle forsamlingshus samt pristilbud til opførelsen af det nye borgerhus. Her ligger det gruppen meget på sinde, at de lokale håndværkere skal have muligheden for at byde ind på projektet. De vil således være de første, som bliver bedt om at give tilbud.

-Juni og juli måned skal bruges på at vælte det gamle hus og i starten af august påbegyndes opførelse af det nye borgerhus. Byggeriet forventes at tage et halvt år, og når huset er færdigt midt i februar 2018, skal der anlægges vej og p-pladser foran huset. Samtidig skal der etableres grønne områder bagved forsamlingshuset. Det samlede projekt forventes afsluttet i april – maj 2018, og det skal da gå meget mærkeligt, hvis dette ikke giver anledning til ordentlig indvielsesfest, siger Hugo Thomsen.

Stor opbakning fra Hald Borgerne til det nye borgerhus
Borgerne i Hald har ligeledes vist en kæmpe vilje til at støtte op om det nye borgerhus. De er gået aktivt ind i projektet og har gennem den seneste tid formået at samle et stort pengebeløb ind.

-I den sidste 1½ måned har lokale hjælpere og ildsjæle været rundt og stemme dørklokker i Hald for at skaffe lokale penge til et forbedret køkken samt køkken rekvisitter i det nye borgerhus. En hustandsindsamling har foreløbig bidraget med et pænt beløb på over 100.000 kr. Stort set alle har været positivt stemt over for vores nye borgerhus og rigtig mange har vist støtte i form af bidrag ved en husstandsindsamling.

Vi har været utrolig glade for de positive tilbagemeldinger vi har fået og det er dejligt at få bevist, at hvis man tror tilstrækkeligt på noget og tør kaste sig ud i det, lykkes tingene også. Vi har i mange år i Nordfjends ikke været fremme i skoende når det handler om at skabe nye projekter og initiativer – dog lige bortset fra Ørslev Kloster, men det er vores håb, at det vi nu har sat i gang, kan være en øjenåbner for, at ting kan lykkes, hvis man arbejder nok for det og tror nok på det, konkluderer Hugo Thomsen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev