thumb

Nyt boligområde på Skovvej i Nr. Søby

11/02-21

Udvalget for Teknik og Miljø har på et møde den 12. januar 2021 besluttet at sætte gang i planlægning for nyt boligområde ved Skovvej i Nr. Søby.

NR. SØBY: Forløbet startes med et digitalt borgermøde, hvor et 1. udkast til et skitseprojekt for området vil blive præsenteret. Mødet vil foregå via Skive Kommunes Facebook-side og vil finde sted tirsdag den 23. februar 2021 i tidsrummet kl. 17-18.30.
Der vil på mødet være mulighed for – online – at stille spørgsmål til forslaget og processen.
Efter mødet vil der være en offentlig forhøring på 14 dage, hvor det vil være muligt at
indsende bemærkninger, idéer
og forslag til det fremlagte skitseprojekt.

Forvaltningen vil gennemgå de indsendte bemærkninger, som vil blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø, inden der arbejdes videre med planlægningen og lokalplanforslag for området.

Bebyggelsesplan for
boligområdet
Det er firmaet Meissner+Sigh Arkitekter MAA., som har fået til opgave at udarbejde bebyggelsesplanen for byg-herre og investor, Ginnerup A/S. Bebyggelsesplanen er gældende for området på Skovvej 48 i Nr. Søby, Højslev (matrikel nr. 10R).
I oplægget fra Meissner+Sigh Arkitekter MAA. beskrives der følgende;
Formålet med planen, er at lægge op til, at Skive Kommune indstiller grunden til udarbejdelse af en lokalplan for området. Dette skal på sigt muliggøre en udbygning af grunden på baggrund af, viste og beskrevne principper.

Arealet ligger som en naturlig sydlig udvidelse af det eksi-sterende beboelsesområde i
Nr Søby og centralt i byens meget aktive nærområde. Her er let adgang til både skole,
børnehave, friluftsbad og hal-
ler med kulturliv og idræt.
Området er generelt attraktivt og i en god udvikling.

Arealet ligger i dag i landzone og skal derfor overføres til byzone ifm lokalplanlægningen. Grunden henligger i dag som en indhegnet brakmark med et mindre privat skovområde som afskærer områdets beboer fra de bagvedliggende rekreative skovområder.

Bebyggelsesplanen lægger op til, at man i den nordlige del af grunden viderefører områdets generelle udbygning med nye og eftertragtede parcelhusgrunde.
Grundene vil variere i størrelse fra lige godt 1000 m2² til lige godt 700 m2² som den mindste. Grundene ligger hæk mod hæk mod de eksisterende grunde mod nord.
I den sydlige del af grunden, lægges der op til flere rækker af tæt lav bebyggelse, som ligger i vifter der åbner op mod fredskoven mod syd.
Oplægget tager udgangspunkt i, at der kan opnås en reduktion af skovbyggelinjen på ned til 30 meter mod skel og fredskoven mod syd og øst, som Skive Kommune i den forbindelse, bedes søge om. Argumentationen herfor, er netop at sikre udsyn og adgang til skovbrynene som værdifulde naturområder der, i dag er noget afskåret af brakmarken og indhegningen.
Der er således i bebyggelses-planen lagt op til at fællesarealer placeres som grønne rekreative område længst ned
mod syd op mod skovbrynet i det 30 meters bælte af skovbyggelinjen.
Bebyggelsesplanen skal således sikre et særdeles attraktivt boligområde, med særlig fokus på naturen og de grønne elementer. Et boligområde, som ikke lukker sig om sig selv, men tilfører hele området et stort aktiv og en bedre adgang til naturområderne, end der er tale om i dag.
Kilde: Læs mere her: skive.dk/nyheder-og-presse/

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev