thumb-20

Nu starter renoveringen og forskønnelsen af Viborgvej i Skive

30/05-18

Efter længere tids planlægning og projektering, er Skive Kommune og Skive Vand A/S nu klar til at gå i gang på Viborgvej.

Projektet, der ud over renovering og forskønnelse af selve vejen, cykelstier og fortove, omfatter separatkloakering samt etablering af ny fjernvarmeforsyning, påbegyndes primo juni 2018.

Projektet starter fra krydset ved Engvej/Brårupgade/Østerbro og der arbejdes i første etape på strækningen mod øst frem til Sverigesvej. Første synlige arbejder bliver en omlægning af eksisterende ledninger og kabler i fortove og cykelstier på strækningen. Efterfølgende vil Viborgvej blive gravet op på strækningen, så separatkloakring og fjernvarmeledning kan etableres. Denne første etape forventes afsluttet november 2018.

Hvordan kommer Viborgvej til at se ud?
Ideen med renoveringen er, at ændre Viborgvej fra den i dag visuelt meget åbne og brede vej med asfalt og flisebelægning, til en grøn strækning med vejtræer og grønne bede. Strækningen vil i fremtiden ud over det grønne islæt virke smallere, uden at selve kørebanebredden i virkeligheden indskrænkes.


Visualisering af Viborgvej

Med den grønne løsning vil der desuden blive fokuseret på, at gøre Viborgvej til et behageligere byrum for gående og cyklister. I projektet har vi været meget opmærksomme på at sikre gode krydsningsuligheder for lette trafikanter, bl.a. ved etablering af fodgængerfelter og støtteheller. Ligeledes vil der blive etableret bænke langs fortovene, samt nye busstoppesteder med læskure. I det hele taget er projektet lavet med størst mulighed hensyntagen til optimal trafiksikkerhed og tilgængelighed for alle brugergrupper, uden at gå på kompromis med Viborgvejs funktion som største indfaldsvej til Skive By.

Forskønnelsen på strækningen mellem Engvej/Brårupgade og Sverigesvej (Første etape)
Denne strækning af Viborgvej er karakteriseret ved butikkernes facader helt ud til fortovet og særligt ved bilforhandlerne er pladsen foran begrænset. For at give plads til det grønne element på denne strækning, er der valgt en grøn skillerabat ved vejmidte, med vejtræer og bøgepur.


Visualisering Østerbro

Nye fortove og cykelstier, samt den grønne midterrabat udføres umiddelbart i forlængelse af separatkloakeringen på strækningen. Desuden udskiftes gadebelysningen til ny energirigtig LED-belysning som en del af projektet.

Trafikafvikling under første etape
Mens anlægsarbejdet udføres på strækningen mellem krydset ved Engvej/Brårupgade/Østerbro og Sverigesvej, vil trafikken på strækningen være begrænset til kørsel i ét spor. Strækningen vil i anlægsperioden juni-november 2018 derfor være ensrettet, således kun østgående trafik ud af Skive, kører på strækningen.

Trafikken i vestgående retning ind mod Skive ledes ad Sverigesvej og Norgesvej, hvor der etableres midlertidig signalregulering i krydset ved Norgesvej/Engvej. Der vil være skiltet omkørsel.

Lette trafikanter som gående og cyklister vil i perioden fortsat kunne færdes på Viborgvej i begge retninger.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at Viborgvej gennem hele projektet holdes åben for trafik i begge retninger. Der må dog forventes risiko for kødannelse og forlænget køretid i myldretiden morgen og eftermiddag. Kør derfor gerne hjemmefra et par minutter tidligere end normalt.

Ligeledes vil vi gerne opfordre til, at trafikanter uden ærinde i Skive By benytter omfartsvejen i anlægsperioden, hvilket vil lette belastningen på Viborgvej til glæde for alle.

Anlægsarbejdet udføres af Munck Forsyningsledninger.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev