thumb-11

Nr. Ørum skov er til salg

21/10-19

Nr. Ørum Skov er beliggende 10 km øst for Skive og 20 km nord-vest for Viborg i Nord-Fjends (halvøen mellem Skive og Hjarbæk Fjorde).

Skoven har en usædvanlig ugeneret beliggenhed langt fra veje og byer – virkelig en skov man ”har for sig selv”.

Nr. Ørum Skov udgør 27,4 hektar særdeles velarronderet skov omgivet af dyrkede marker og enkelte krat og små skovstykker og udgør således en central base for råvildt.

Variation i skoven

Skoven udgøres af ca. 22 hektar løvskov og 5 hektar nåleskov.

Nr. Ørum Skov er også en særdeles varieret skov. Den består dels af ca. 4 hektar gammel skov og 23 hektar nyere skov, der er ca. 20 år gammel.

Den ældre skov udgøres af skovfyr, rødgran, eg og bøg.

Den nye skov er skabt med en mangfoldighed af træ- og buskarter. Her er bevoksninger med eg, bøg, ær, småbladet lind, ask, rødel, birk, fuglekirsebær lærk, rødgran, douglas og sitkagran og skovfyr.

Der er etableret gode skovbryn med masser af buske til at give godt bundlæ i form af skovæble, hassel, hvidtjørn, hæg, roser, slåen og hyld.

God jagt

En ældre mergelgrav er tilgroet, men bidrager til variation og giver vand til vildtet.

Der er grundlag for en fortrinlig jagt på råvildt og alm. forekommende skovvildt.

Ved det nordøstlige skel lige uden for skoven ligger de gamle gravhøje – Benhøje, hvor Skive Museum har fundet spor af gamle bopladser.

Skoven nås fra Sejstrupvej ad en privat fællesvej, der kun benyttes af meget få personer.

Skoven er fredskovspligtig i sin helhed. Ejendommen er ikke om-
fattet af landbrugspligt og vil kunne erhverves af alle, inkl. selskaber, som må købe fast ejendom i Danmark.

Kontantpris: 2.600.000 kr.

Grundareal: 27,4 ha

Postnr.: 7840 Højslev

Kontakt:

Jesper Just Nielsen

T: +45 21 36 56 96

E: jjn@silvaestate.dk

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev