thumb-25

Natur & Ungdom Nordfjends

19/12-17

Nordfjends unikke naturrigdomme og historiske kulturlandskab sætter rammen for nystiftet lokalafdeling for børn og unge.

Natur og ungdom med lokalafdelinger ved bla. Århus, Silkeborg og Vadehavet er Danmarks eneste forening hvor børn, unge og deres familier, kan være samlet om alle naturens mange forskellige nuancer. Lige fra friluftslivets enkle naturoplevelser på en kanotur over de mere fagnørdede kurser, hvor man går i dybden med lup og pen. Landsforeningen har fået øjnene op for Nordfjends uspolerede naturrigdomme og historiske kulturlandskab, som er forankret side om side. Her er der plads til den enkle syslen med båden, de store følelser og historiens vingesus. Her er den altid synlige Limfjord. Overalt, hvor man kommer, synes vandet at være rammet ind af skovklædte bakker og gravhøje. Foreningen ønsker derfor, at den kuperede Nordfjendshalvø, der rummer et stort potientale indenfor friluftsliv fremover skal sætte rammen for nystiftet lokalafdeling.

Fjorden der samler
”Vi har en unik mulighed for at styrke egnens identitet gennem spændende arran-gementer indenfor frilufts-liv og natur på Nordfjends-halvøen, tiltænkt alle på tværs af kommunegrænser. Naturen i Nordfjends er netop et af de varemærker vi kan være stolte af, hvor vi har eng, strand, skov, fjord og et rigt kulturliv med kloster, idrætsforening og  et fantastisk sammenhold indenfor et relativt mindre  afgrænset område, hvor vandet samler natur og fælleskaber her i bunden af limfjorden på nordfjendshalvøen. Vi vil styrke vores profil og helt særlige foreningsliv og fællesskab-er i Nordfjends med en naturklub for børnefamili-er. Det vil glæde os at få rigtigt mange medlemmer af foreningen ”Natur & Ungdom Nordfjends.”

Stort potentiale
“Vi undersøger mulighed-en for et samarbejde med Ørslevkloster skole og bør-neunivers, lige fra flere udflugter i børnehaven til undervisning af uddannede naturvejledere, og spænd-ende lejrskoler. Et behov der er steget i takt med, at folkeskolen har matte skære ned i de fag, der netop

handler om naturen. For der er ikke længere den samme mulighed for at komme ud i naturen i skolen som før. Vi vil styrke vores profil og helt særlige forenings-liv og fællesskaber i Nordfjends med en naturklub for børnefamilier.”

Vi gør det nemmere for den travle familie
Naturen byder på oplevelser året rundt, men det er ikke altid lige nemt at komme afsted for den travle børnefamilie. Inviter derfor din familie med på eventyr. Pak en rygsæk med en lup, syltetøjsglas til eventuelle insekter, du møder, småposer til at samle spænd-ende ting i skovbunden, papir, blyant, farver – og eventuelt også en kikkert og en god bog om fugle eller dyrespor. Husk også madpakke, lidt guf og noget at drikke – så er du klar til at deltage på vores arrangementer, som vil blive annonceret løbende. Natur og Ungdom stiller uddannede naturvejledere til rådighed, og søger for planlægning og et varie-ret tilbud af turaktiviteter f.eks. overnatning i shelters.

En af dem er midlertidig formand for Natur og Ungdom Nordfjends naturvejler Thomas Holgaard. Generalforsamlingen vil blive afholdt torsdag d. 11 januar 2018 på Hulgårdvej 35, 7840 Højslev og alle er velkomne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev