thumb-18

Markant vækst i Skives erhvervsliv

06/06-17

Skive Kommune øger fokus på at forbedre sit image for at gøre det lettere for lokale virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

Af Jens Utoft, Profi Kommunikation

”Der er i øjeblikket en markant vækst i mange af de private erhvervsvirksomheder i Skive Kommune”. Det fastslår erhvervschef Brian Krogh fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter på grundlag af de samtaler, han i de seneste måneder har haft med lederne af en række lokale virksomheder. Og mange steder lyder det samme budskab: Mangel på kvalificeret arbejdskraft er den største udfordring for en fortsat vækst.

Det gælder for en række virksomheder, men især indenfor byggeriet og i metalindustrien. Indenfor det seneste år er det ganske vist lykkedes byggefirmaet Ginnerup A/S at udvide staben af bl.a. murere, tømrere og støbefolk til over 100 medarbejdere, hvilket er næsten en fordobling. Alligevel er der fortsat behov for flere.

”Vores lokale arbejdsmarked er støvsuget for kvalificeret arbejdskraft, og vi har derfor i flere år været så heldige at kunne få kvalificerede medarbejdere fra udlandet, herunder Østeuropa”, siger firmaets direktør Mads Ginnerup.

Lige overfor på Ginnerup A/S, på Ulvevej 21, i Skive ligger virksomheden Kilde A/S Automation, med ca. 80 medarbejdere der udvikler og producerer specialmaskiner, til dansk og udenlandsk industri.
”Vi har haft behov for at styrke vores projektledelse, både på den mekaniske side og til softwareudvikling. Heldigvis er det i løbet af det seneste år lykkedes at skaffe 15-20 nye medarbejdere”, fortæller virksomhedens direktør, Peter Friis. Ca. en tredjedel af firmaets medarbejdere er ingeniører og teknikere. De to virksomheder er dog ikke alene om at udvide medarbejderstaben.

Generelt er der en stigende optimisme blandt virksomhederne i Skive Kommune, og ifølge Dansk Industris seneste undersøgelse af erhversklimaet forventer hele 27 % af de 73 virksomheder, der har svaret, at de forventer at ansætte flere medarbejdere i 2017..

Færre ældre – flere unge ledige
Generelt er det dog en udfordring at skaffe nye medarbejdere med de rette kvalifikationer, da det ikke kun er i Skive Kommune, at ledigheden er lav. Faktisk var ledigheden i Skive Kommune i marts 2017 steget en smule i forhold til marts 2016 og er nu på niveau med resten af Vestjylland med ca. 3,7 % på fuldtidsbasis, oplyser udviklingskonsulent fra Skive Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning, Jan Sørensen.

I juli og august sidste år var ledigeden helt nede på 2,3 % i Skive Kommune. Men det er især i gruppen af unge i alderen 16-29 år – sandsynligvis uden uddannelse eller særlige erfaringer, at antallet af ledige er steget til 244 i marts 2017.

I aldersgruppen 50-69 er ledigheden tilsvarende faldet fra 192 til 170.

I Skive er nu hver sjette ung mellem 18 og 29 år på offentlig forsørgelse. Blandt de unge, der bliver i området og ikke rejser væk for at læse videre i større byer, stiger andelen på kommunal forsørgelse.

Aktuelt har Skive Kommune ca. 400 unge mellem 18 og 29 år på kontanthjælpsydelser. Derfor har Skive Kommune øget fokus på at få flere i denne gruppe i gang med en uddannelse, bl.a. gennem oprettelse af to nye uddannelsesretninger i Skive.

Udenlandsk arbejdskraft
Men det løser ikke det aktuelle problem med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor må flere virksomheder være indstillet på at hente arbejdskraft i udlandet, således som det allerede i betydeligt omfang er sket i landbruget og til en vis grad også i flere af håndværksfagene. ”Men vi har også indledt et samarbejde med universiteterne i Aalborg og Herning om praktikpladser til studerende hos lokale virksomheder, ligesom vi har indledt et samarbejde med lokale institutioner og virksomheder om at skabe fælles resultater”, fortæller formanden for Skive Byråds arbejdsmarkedsudvalg, Arne Spicer Lindgren (V), Glyngøre.
Samarbejdet har allerede resulteret i, at flere unge er vendt tilbage til lokale virksomheder efter endt uddannelse, således som det har været målet.

Ud over dette har Skive Kommune etableret afdelingen Erhverv og Udvikling, der er overordnet tovholder på handleplaner, som udføres på tværs af forvaltninger og i flere afdelinger.

Fokus på bedre erhvervsklima
Konkret er der fokus på en yderligere forbedring af kommunens erhvervsklima, der ellers har været præget af markant fremgang. Den omtalte undersøgelse fra Dansk Industri placerer således Skive på samlet 17. plads blandt 96 af landets 98 kommuner. Det er en markant fremgang på hele 28 pladser i forhold til 2015. Fremgangen skyldes i høj grad en fremgang i kategorien ”Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden”, hvor kommunen er gået 45 pladser frem til en 12.-plads.
Samlet er der sket en fremgang i ni ud af 11 kategorier. På hele fire områder vurderes kommunen blandt de ti bedste, nemlig hjælp til at skaffe arbejdskraft (6), skatter, afgifter og gebyrer (8), kommunal sagsbehandling (9) og information og dialog med kommunen (10).
Især to kategorier trækker ned, nemlig kommunens image (nr. 78) og infrastruktur og transport (nr. 74).
”Hvad angår infrastrukturen er det omsider lykkedes at få vedtaget en forbedring af Rute 34 til Herning med en tresporet omfartsvej vest for Haderup. Derfor vil vi nu målrettet sætte ind med en forbedring af kommunens image”, siger Arne Spicer Lindgren videre. Medvirkende til dette mener han også vil være etableringen af Greenlab Skive ved Kåstrup og realiseringen af visionerne i Big Blue Skive med en markant udvikling af nye bolig- og erhvervsområder langs Karup Å. Begge dele vil i første omgang styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren, og derefter i blivende arbejdspladser i de virksomheder, der etableres i forbindelse med projekterne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev