thumb-22

Landsbyudvalget afholder fællesmøde i område 1

20/02-18

Fællesmødet afholdes i Ørum Forsamlingshus tirsdag den 27. februar kl. 18.30 – 2018. Alle er velkomne.

Arrangør og mødeleder er Sofie Ambeck, borgervalgt repræsentant for Område 1 i Landsbyudvalget. Formålet med mødet er at få fokus på “om vi ellers kan gøre noget?”. For at få fokus på ideer til lokalområdet, har Sofie Ambeck inviteret Jørgen Ørgård, formand for distrektsrådet på Mols og Helgenæs. – Vi er allerede lykkedes med meget i vores område – og der er mange gode projekter i gang – men hvad kan vi ellers gøre? Et muligt svar på det spørgsmål – skulle gerne være en del af det man som deltager på dette møde får med hjem, fortæller Sofie Ambeck.

Jørgen Ørgård vil med sin egen fortælling fra projektet på Mols, give os her i det østlige Skive  inspiration til, hvad vi i vores område selv kan gøre, for at det bliver et endnu mere attraktivt sted at bo i – drive forening og erhvervsliv i.

Der vil i oplægget komme inspiration til os alle som borgere – aktive i forenings-livet, del af erhvervs – og turristlivet.  Udviklingskonsulent Thomas Olesen fra Skive Kommune, er med hele aftenen i sin rolle som koordinator for Område 1.

Efter oplægget fra Jørgen Ørgård vil der være mulighed for kommentarer og spørgsmål, ligesom der efterfølgende er fællesmøde og rundbordsdiskussion.

Der vil blive serveret kaffe, kage, øl og vand og derfor er tilmelding nødvendig enten via mail: sofie@beckaa.dk eller på sms: 60559616, fortæller Sofie Ambeck og slutter med at sige, at alle der har interesse er velkomne til det gratis arrangement.

FAKTA:

Landsbyudvalget er organiseret som et forberedende og rådgivende udvalg under Økonomiudvalget  og
sekretariatsbetjenes af afd. Erhverv og Udvikling

Landsbyudvalget består af minimum 11 medlemmer – heraf 5 politikere. Der indgår således altid mindst 6 borgere i udvalget, således at borgerne altid er i flertal i forhold til politikerne.

Politikerne udpeges for hver valgperiode – og er permanente medlemmer af Landsbyudvalget.

De 6 borgerrepræsentanter vælges inden for 6 lokalområder som medlemmer af Landsbyudvalget. Borgerrepræsentanterne vælges for en 4-årige periode, med udskiftning af tre borgere hvert andet år.

Landsbyudvalgets geografiske kompetenceområde omfatter hele kommunen, dog undtaget byzonearealerne omkring Skive, og er inddelt i 6 lokalområder. Et kort som viser Landsbyudvalgets geografiske område inddelt i de 6 lokalområder kan findes via linket i boksen Landsbyudvalgets område.

Medlemmer af Landsbyudvalget

Politikere

Arne Bisgaard (V),
Formand

Betina Bugge (V)

Annette Torp (V)

Kim Jepsen (A)

Henrik Godsk (A)

Borgerrepræsentanter

Sofie Ambeck, borgerrepræsentant for område 1

Keld Mørk Kristensen, borgerrepræsentant for område 2

Åge Dahl, borgerrepræsentant for område 3

Poul Pedersen, borgerrepræsentant for område 4

Lars Alberg, borgerrepræsentant for område 5

Else Marie Larsen, borgerrepræsentant for område 6

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev