thumb-42

Kendt vvs-firma løser pladsmangel ved at overtage markant Skive-ejendom

10/04-18 ndenfor det næste år flytter Dam & Hovgaard A/S hovedaktiviteterne til Skytte-
vej i Skive, når det hidtidige Ydecentret har gennemgået en tiltrængt renovering.

”Beliggenheden er perfekt og vi får løst vores problemer med manglende plads til udstillinger med energi-
tekniske løsninger, mødelokaler og rimelige forhold til vores efterhånden mere end 20 medarbejdere.”
Sådan siger brødrene Ole og Jens Hovgaard næsten samstemmende om den investering, de på vegne af deres fælles VVS-firma Dam & Hovgaard A/S har foretaget ved fra 1. april 2018 at overtage den yderst velbeliggende erhvervsejendom på Skyttevej 11B i Skive.

Ejendommen har hidtil været kendt som Yde Centret, og blev oprindeligti 1968 etableret af den navnkundige handelsmand, Jens Yde, som gennem en årrække anvendte den til salg af bl.a. byggematerialer. Siden da har bygningerne gennemgået flere ombygninger og udvidelser.

Ejendommen rummer i dag bygninger på godt 1.750 m2, som i  de senere år har været helt eller delvist udlej-et til forskellige formål. Ca. halvdelen er således udlejet til en møbelforretning, og det er der ingen planer om at ændre på.

Det samlede grundareal på 4.300 m3 omfatter også en stor parkeringsplads. Desuden omfatter overtagelsen en særskilt villa, hvor Jens Yde har boet.

Bygningerne fremstår i dag noget nedslidte, men det vil ændre sig en hel del inden vvs-firmaet rykker ind. Hvornår det sker er der ikke fastsat nogen endelig dato for.

Først og fremmest skal der etableres tidssvarende kontor- og personaleforhold, samt en udstilling, hvor kunderne får mulighed for at se både badeværelsesinventar og nogle af de mange energitekniske løsninger, herunder varmepumper og gasfyr, som firmaet tilbyder. Dam & Hovgaard er også som medlem af Gasmester-ordningen anerkendt til at udføre service på gasfyr.
”Vi er gået i gang med at få lavet en helhedsplan, som vil give os mulighed for løbende udvikling af både ejendommen og af vores firma”, fortæller Jens Hovgaard.

Afdeling i Breum
For begge brødre er det med et vist vemod, at de indenfor en overskuelig fremtid forlader Grønning, hvor deres firma i en årrække har delt adresse med Grønning Smede- og Maskinforretning på Aakjærsvej 86-88 i Grønning. Men smedefirmaet har også selv brug for mere plads og parterne skilles derfor i bedste forståelse.
”Vi bevarer dog vores tilknytning til Salling med en satellitafdeling i Breum med et lager, hvor jeg selv i sin tid drev vvs-firma. Her vil firmaets medarbejdere fortsat kunne hente nogle komponenter og reservedele”, supplerer Ole Hovgaard.

For de fleste af firmaets medarbejdere vil flytningen til Skive ikke få den store betydning, idet mange af dem er bosat over et større område og ofte arbejder med udgangspunkt fra hjemmet.
”Til gengæld vil den nye placering give os langt større synlighed og en mere central placering i forhold til et stadigt voksende antal kunder i både Skive by og i oplandet syd og øst for byen. Derfor vil flytningen samlet set give en bedre service til vore kunder i hele området”, siger Jens Hovgaard videre.

Mere central placering
Hvad angår synlighed så har ejendommen ganske vist adresse på og tilkørsel fra en sidevej til Skyttevej, men facade og gavl ud mod henholdsvis Ringvej Syd og Sdr. Boulevard.
”Det vil vi selvfølgelig gøre alt for at udnytte”, tilføjer Ole Hovgaard.

Og på en måde vil flytningen til Skive slutte en ring, da de to brødres far, Hans Hovgaard, i sin tid startede sit eget vvs-firma på Bilstrupvej. Det blev senere flyttet til Breum og overtaget af sønnen Ole, som i 2011 gik sammen med Peter Sloth Dam, Grønning VVS om det fælles firma, Dam & Hovgaard A/S. I 2014 blev Jens Hovgaard med en baggrund som energiingeniør optaget som medejer i firmaet, som Peter Sloth Dam sidste år valgte at trække sig fra som medejer. Han er dog fortsat ansat i firmaet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev