thumb-67

Informationsmøde omkring vejprojektet i Højslev St. – Nr. Søby

31/10-17

Der var et stort fremmøde, da Skive Vand mandag i sidste uge afholdt informationsmøde i Nr. Søby Hallen omkring den kommende separatkloakering i området Højslev St. – Nr. Søby. Mellem 200 og 300 borgere var mødt op for at høre nærmere om projektet, som forventes igangsat i februar/marts 2018.

En af de fremmødte var formand for Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening, Dorte Balling.
– Jeg tog selv med til mødet som privatperson, men havde da også enkelte punkter med fra Borgerforeningen. Det var et rigtig fint møde, hvor mange ting var oppe at vende. Blandt andet blev der spurgt ind til sikkerheden for skolebørnene, når de fremover skal krydse Viborgvej, fortæller Dorte Balling.

Svaret hertil var, at der formentlig bliver flere steder på Viborgvej, hvor bilerne bliver tvunget til at komme ned i fart, så cyklister kan passere vejen. En anden ting, som tilsyneladende også vakte lidt bekymring blandt borgerne, var beskeden om, at en lang række hække skal fjernes i forbindelse med projektet. Mange hække og stendiger står nemlig på kommunens grund, og de skal altså fjernes, da der i forbindelse med vejprojektet er behov for pladsen. Som et plaster på såret tilbød Skive Kommune at hjælpe borgerne med at få hækkene fjernet.

Generelt set var der en positiv stemning på mødet, og borgerne kan da også se de mange fordele, der kommer i kølvandet på det nye vejprojekt. Blandt andet vil der komme mere trafiksikkerhed i forbindelse med dobbeltrettede cykelstier.

I forbindelse med vejprojektet skal der også laves separatkloakering, hvor spildevand og regnvand ledes ud hver for sig. De berørte borgere vil derfor få et påbud om at sørge for, at separatkloakeringen på egen grund bliver bragt i orden i løbet af 2019. Det drejer sig om borgerne fra krydset ved kroen og op til byskiltet i Nr. Søby ved indgangen til Rolighedsvej.

Det samlede vejprojekt kommer i udbud i december, og Skive Kommune forventer, at anlægsarbejdet kan begynde i februar/marts 2018. Arbejdet begynder ved krydset i Højslev, og i 2019 bliver det så Nr. Søbys tur.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev