thumb-28

Indvielse af Skives nye bro ved åen

11/07-17

Fotos: Jan Sand

Så kom dagen hvor begyndelsen på det storstilede projekt “Big Blue Skive 2040” gik i gang, med indvielsen af en 42 tons tung bro over Skive Å. 

Broen blev fredag indviet af Borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) i let sommerregn og under stor festivitas klippede han snoren.

“Drømmenes Bro” kaldte han den i sin åbningstale, hvor han også frembragte det håb, at dette var starten, til en ny begyndelse i Skive.

Mange var mødt frem og udtrykte stor glæde for den nye bro, som er en del af en folkegave “BIG BLUE 2040”, SparVest Fonden har foræret til byen i anledningen af sit 25 års jubilæum.

Omkostningerne til broen med tilhørende anlæg løber op i 11,5 millioner kroner. Og der er planer for flere broer på vej i forbindelse med “BIG BLUE” afslørede borgmesteren.

Der blev budt på lækker mad og drikke til tonerne fra Skive Swing Kvartet, der spillede lystigt op.

En absolut dejlig dag for Skive og skibonitterne.

Endnu et bevis på at vi bor midt i den skønneste natur.

Læs borgmesterens åbningstale her:

Indvielse af NY BRO OVER SKIVE Å

Velkommen til denne indvielse af vores nye bro over Skive Å.

Tak fordi så mange er mødt frem og vil være med til at markere og festliggøre starten på en ny tid for Skive.

Set fra oven har Skive Å et markant forløb i den brede grønne kile omkring ådalen mod syd til udløbet i Fjorden, omgivet af flade engarealer og Krabbesholm Skov.

Området ved åen har i årevis været præget af at være ”gemt og glemt”. En stor del af bebyggelsen langs åen forholder sig ikke til åen, og udnytter den ikke aktivt og kreativt. Det er primært ”bagsidearealer”, der støder op til åen.

Derfor har Skive kommune i flere år arbejdet med planer for byudvikling og byomdannelse ved Skive Å.

BIG Blue Skive 2040 fra 2015 er den seneste vision for udvikling af Skive by mod Skive Å og Havnen.

En fællesnævner for disse planer er at få ”åbnet op” til åen, skabt forbindelse på tværs af åen, således det bliver langt mere attraktiv, at man begynder at færdes i området langs åen, og dermed får øjnene op for de store kvaliteter og det omfattende potentiale, der ligger i å-området.

Denne nye bro og sti- og opholdsarealer på begge sider af åen er første etape af en større sammenhængende vision for å-området.

Broen her består af 2 knap 26,0 meter lange og 2,0 meter brede sektioner, som efterfølgende blev sænket på plads og samlet til en færdig bro på 4,0 meter i bredden. I alt vejer broen godt 42 ton.

Med det samlede anlæg på begge sider af Skive Å er rammerne skabt for et flot og spændende rekreativt anlæg.

I mange byer har man broer, og som man også har givet navne. F.eks. i Venedig har man Sukkenes Bro.

Mit håb er, at denne bro kan blive Drømmenes Bro!

Et sted, hvor man kan stå eller sidde og imens vandet stille glider mod Limfjorden kan lade tankerne, drømmene glide med.

Tanker – drømme om hvordan vi kan videreudvikle på områderne her omkring åen.

Nu er der blevet sat handling bag ordene, om netop at få ”åbnet op”, skabe tilgængelighed, samt at bruge dele af området i byudviklings øjemed.

Derfor er det her også en ny start, en ny begyndelse, der i høj grad vil forandre Skive By, skabe områder der blive mega spændende – og som binder byen sammen.

Når vi går foran fra Skive Kommune med investeringer som denne, så er det af to årsager: Vi vil gerne åbne området og tilgængeligheden mere op, og vi vil skabe områder, som det bagved er interessant og særdeles attraktiv at investere i.

Og det er her vi skal bruge åen og fjorden – vore stærke og unikke kvaliteter, der er i denne by til at skabe udvikling og vækst.

Se lige hvilke muligheder områderne her bagved lige pludselig åbner op!

Vi er langt fremme med flere konkrete planer om yderligere stier langs åen og etablering af ny stiforbindelse fra byen og ned til havnen, på det nedlagte banespor.

I forbindelse med de nye stier etableres forskellige anlæg med aktiviteter, som kan være med til at sætte gang i bylivet på en anden måde.

Afslutningsvis vil jeg gerne rette en meget stor tak. En tak til hovedentreprenør Kaj Beck og jeres dygtige medarbejdere for et særdeles flot arbejde, – et arbejde I kan være meget stolte af at have udført.

Ligeledes en tak til vore medarbejdere i Park og Vej, samt vore medarbejdere i Teknisk Forvaltning for dedikeret og dygtig ledelse af denne spændende og visionære opgave.

Med de ord, og mine og byrådets drømme om, at denne bro bliver starten på en ny spændende tid for Skive By og Skive Kommune erklærer jeg broen for åben!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev