thumb copy

Hald står ved en skillevej

27/03-17

På generalforamlingen i Hald Borgerforening kunne formanden, Olav Nørgaard, konstatere, at Hald står ved en skillevej.

En ny udvikling er undervejs, og indenfor det seneste år er både områdefornyelsen i Hald og projektet omkring byens nye medborgerhus kommet godt i gang.

Områdefornyelsens første fase har bl.a. udmøntet sig i et nyt bytorv ved købmanden, og den næste fase er byporte, som man håber at kunne komme i gang med her i foråret. Planen er at etablere grønne byporte med plantning af fire store træer efter samme mønster ved byens indfaldsveje – 1 træ i den ene side af vejen, og 3 træer på modsatte vejside. Samtidig kommer der nye og højere byskilte.

Som led i fornyelsesprojektet vil Hald også forsøge at brande sig overfor omverdenen, og i den forbindelse har der været forslag om markedsføring som “Lysets By”, og mere udvidet “Lyslandet”.

– Umiddelbart er vi mest stemt for at brande os med hele Nordfjends og i højere grad statse på “Vardeprojektet”. Vores håb er, at vi ved indkørslen fra Hobrovej til Sdr. Haldvej kan etablere en Hald Varde, sagde formanden og oplyste, at Christel Bækgaard har tegnet et udkast til varden.

Succesfuld husstandsindsamling
Det helt store element i Halds områdefornyelse er opførelsen af et nyt, stort borgerhus til erstatning for forsamlingshuset. Nedrivningen af forsamlingshuset ventes påbegyndt i juni, så man allerede i august kan gå i gang med opførelsen af det nye borgerhus.

Det er et projekt til ialt ca. 7,4 mill.kr., og det er lykkedes at indsamle omkring 5 mill. kr. fra eksterne fonde. Hertil lægger Skive kommune 1 mill. kr. i direkte støtte, og der er bevilliget 500.000 kr. fra Skive Kommunes Landsbyudvalg.

Halds borgere har også selv spyttet i kassen. Det er sket via en husstandsindsamling, hvor målet specifikt var at indsamle penge til det ny borgerhus’ køkken, så der også fremover kan laves mad til 150 mennesker med mindst ligeså gode køkkenfaciliteter som i det nuværende forsamlingshus. Målet for husstandsindsamlingen var 100.000 kr., men det lykkedes faktisk at nå hele 129.500 kr.

God økonomi
Hald Borgerforenings afgående kasserer, Ryan Johannesen, kunne berette om en god foreningsøkonomi. Det skyldes god opbakning fra borgerne om foreningens aktiviteter, men de pæne regnskabstal er også godt hjulpet på vej af, at der de seneste år ikke er brugt penge på at vedligeholde forsamlingshuset. Foreningen havde et overskud sidste år på 68.886 kr., og det er mere end dobbelt så meget som i 2015.

Pengene er primært kommet hjem ved velbesøgte foreningsarrangementer i forsamlingshuset og især den traditionelle Sommerfest i anlægget, men også kontingentindtægter på godt 48.000 kr. skæpper godt i regnskabet.

Borgerforeningens medlemstal steg sidste år med en halv snes nye til nu godt 320 medlemmer. Efter to valgperioder trak Ryan Johannesen sig fra bestyrelsen, og i stedet nyvalgtes Aase Jensen. Bestyrelsesmedlemmerne Sonja Bavnshøj og Rune Walløe blev genvalgt. Generalforsamlingen havde deltagelse af godt 100 medlemmer, som alle deltog i den forudgående fællesspisning med stegt flæsk og persillesovs.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev