thumb-23

Grøn energipark til 1 mia. kr. tæt på realisering

04/07-17

I et samarbejde med lokale landmænd etablerer E.On et stort biogasanlæg nord for Skive som led i en erhvervspark, hvor flere virksomheder hjælper hinanden med at producere grøn energi.

Af Jens Utoft, Profi Kommunikation

Mere end 40 virksomheder og organisationer er involve-ret i et storstilet projekt med etablering af en erhvervspark nord for Skive, hvor målet er at samarbejde om produktion af vedvarende, grøn energi i fuld skala og om fortsat udvikling af forskellige teknologier.
”Og flere virksomheder er på vej”, oplyser Steen Harding Hintze, der er direktør for GreenLab Skive, som projektet hedder.

Bag projektet står Energifonden Skive, der er etableret af Skive Kommune i samarbejde med private fonde og virksomheder. Fonden modtog sidste år tilsagn om 9,7 mio. kr. i støtte fra regeringens vækstpulje. Hvis alle planlagte dele af projektet realiseres, bliver der tale om investeringer tæt på 1 mia. kr.

Grundstammen i energiparken er et nyt stort biogasanlæg, der etableres i samarbejde mellem den internationale energikoncern, E.On og foreløbigt 56 lokale landmænd. ”Vi forventer at afslutte de sidste forhandlinger her i juli og derefter skrive kontrakter med de enkelte landmænd, så vi kan gå i gang med byggeriet i slutningen af året, formentlig i november måned”, fortæller gdr. Arne Bisgaard, Rødding.

Han repræsenterer de landmænd, der har givet tilsagn om at levere gylle til det nye biogasanlæg som medlemmer af GreenLab Skive Bio- gas Leverandørselskab a.m.b.a.

Landmændene tegner en 10-årig kontrakt på levering af gylle og skal sammen med E.On stå for investeringen af de ca. 200 mio. kr., det vil koste at etablere anlægget.

Arne Bisgaard er selv en af egnens økologiske mælkeproducenter, hvis gylle skal holdes adskilt fra gylle fra traditionelle landbrug for at måtte anvendes på økologiske bedrifter. Det er der taget højde for i projekteringen af anlægget, der årligt skal kunne modtage og afgasse ca. 330.000 tons gylle, hvoraf 100.000 økologisk, og ca. 80.000 tons anden form for biologisk materiale.

Når GreenLab Skive Biogas realiseres vil ca. 80 % af al gylle fra landbrug i Skive Kommune blive udnyttet til produktion af biogas. Brint og CO2 til metan Biogasanlægget forventes årligt at kunne producere ca. 21 mio. m3 rå biogas. Denne gas indeholder op til 40 % CO2, som skal fjernes for at gassen kan distribueres og sælges som ren metan via naturgasnettet.

På de fleste andre anlæg bliver CO2-indholdet lukket ud i atmosfæren, men i GreenLab Skive er planen at omdanne den udskilte CO2-mængde til metan i et særligt anlæg ved at tilsætte brint. Teknologien er testet med stor succes i et demonstrationsanlæg, der er etableret af firmaet Haldor Topsøe i forbindelse med et biogasanlæg hos Århus Universitets Forskningscenter Foulum.

I GreenLab Skive skal brinten fremstilles på stedet i et elektrolyseanlæg, der spalter vand til henholdsvis brint og ilt med elektricitet, der fortrinsvis produceres med vindmøller, som ligeledes opstilles i området.

Både elektrolyseanlægget og metaniseringsanlægget udvikler overskudsvarme, der kan anvendes i biogasanlægget.

Flere partnere i projektet
Godt 40 repræsentanter for virksomheder og organisationer var for nylig samlet for at drøfte deres konkrete ønsker til de fælles faciliteter og deres indbyrdes muligheder for samarbejde.

I projektet indgår således etablering af en infrastruktur, som ud over veje, vand, kloak el og fibernet omfatter rørføring af hele fem forskellige former for energigas. Ud over energiproduktion er der også forventningen, at GreenLab Skive skal kunne bidrage til forskning og udvikling indenfor vedsvarende energi gennem samarbejdet med bl.a. Århus Universitet og Aalborg Universitetscenter, ligesom det er forventningen, at GreenLab Skive skal fungere som et internationalt udstillingsvindue for de deltagende virksomheder.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev