thumb-3

Flagdagen for Danmarks Udsendte blev markeret for tiende gang i Skive

11/09-18

Flagdagen for Danmarks Udsendte blev i går mar-keret for tiende gang i Skive. Traditionen med Flagdagen blev startet på landsplan i 2009 og er blevet markeret i Skive lige siden. I år var alle kommunens veteraner og pårørende indbudt til et aftenarrangement i Teatersalen med spisning og taler.

Omkring 120 deltog i arrangementet, hvor blandt andre oberst Christian Arildsen, borgmester Peder Christian Kirkegaard og veterankoordinator i Skive Kommune Claus Mosbæk var på talerstolen. Udover en respektfuld tak for den store indsats til alle vete-raner, kunne borgmester Peder Christian Kirkegaard også overbringe en nyhed i sin tale.

Han kunne fortælle, at han selvsamme dag havde underskrevet en ’Samarbejds-aftale og anerkendelse og støtte af veteraner’ med Forsvarets Veterancenter. Aftalen indebærer bl.a., at Skive Kommune er opmærksomme på veteraners kompetencer og ressourcer, veteraners familier og støtter op om lokale veteraninitiativer. Støtten kan spænde fra sparring i forbindelse med overgang fra militært til civilt arbejdsliv til en helhedsorienteret orienteret indsats med at etablere boligforhold, behandling, økonomisk rådgivning.

 

Peder Chr. Kirkegårds tale ved flagdagen:

Festaften i Skive Theater for veteraner d. 05.09.2018.

 

Kære veteraner, kære pårørende til veteraner – kære gæster.

Velkommen til denne aften i Skive Theater. Tak fordi I vil fejre dagen sammen med os. Det er vi beærede over, for i dag er jeres dag.

En dag, hvor vi kan vise vor dybeste taknemlighed til alle jer, der har været på missioner i landets tjeneste.

En dag, hvor vi sammen kan mindes dem, der betalte den ultimative højeste pris for vores frihed.

Og en dag, hvor vi også kan vise vores respekt til jer, der står veteranerne allernærmest, og som er deres støtte under udsendelse og ikke mindst, når de kommer hjem.

Vi har tidligere i dag hejst flaget i Skive for at hædre alle jer, der er – eller har været – udsendt for Danmark. Det har vi gjort siden traditionen med Flagdagen blev startet i 2009.

Flagdagen er med til at minde os alle om, at det er takket være jer, og jeres indsats ude i verden, at vi kan føle os i sikkerhed her. Jeg vil derfor gerne benytte dagen til at sige TAK for jeres store indsats.

Med den kæmpe indsats I har ydet sammen med mange andre, ville jeg gerne kunne sige, at verden i dag er et fredfyldt sted, hvor vi side om side lever harmonisk med hinanden.

Sådan er det desværre ikke.

Jeg er sikker på, at den indsats der er blevet leveret har afhjulpet mange kritiske konflikter og skabt sikkerhed for civil befolkningen mange af de steder, hvor Danmark har haft udsendte. Ligeledes har vi deltaget og været med til, at  bekæmpe terrortruslen mod Vesten og Danmark i et vist omfang.

Vi ser desværre nye farlige udviklinger rundt omkring, som ikke kommer til at formindske den indsats for fred og frihed som vi alle skal kæmpe for.

Det er derfor vigtig vi holder fast i vores værdier. De værdier som åbne demokratiske samfund hviler på. Heldigvis har vi her stærke venner , – som deler de værdier med os – uanset hvilke trusler vi står overfor.

Trusler mod vores demokrati – trusler mod den måde vi gerne vil leve på med åbenhed og tillid skal vi forsat kæmpe for.

Så der er udfordringer fortsat – men vi skal vise at vi fortsat tager et internationalt ansvar

Kigger man mod Ingeniørregimentet her i Skive er det tydeligt at se at I netop medvirker i høj grad. Andelen af udsendte i internationale operationer har været støt stigende over de seneste 25 år, og nærmest accelererende over de seneste 10 år. En af bataljonerne har den højeste udsendelsesfrekvens og højeste antal dage udsendt pr. medarbejder i hæren.

Men vi hører ikke jer klage. I gør det gerne – for det I gør, giver mening. Det I gør har en betydning.

Og hvad end I udsendes for forsvaret, redningsberedskabet, eller som civile rådgivere, så har I alle en vigtig rolle at spille.

Selv om Danmark – bedømt ud fra geografien – kun er et lille land, så gør vores aktive indsats en forskel på verdensscenen. En indsats som skaber indflydelse, resultater og respekt. Den indsats vil der forsat være brug for.

Derfor er det vigtigt at der en velfungerende tjeneste, der kan træne op, støtte under udsendelse og tage imod ved hjemkomst.

Når I gennemfører jeres indsatser foregår det langt væk. Både fysisk set, men også i vores bevidsthed. Der er stor afstand mellem vores trygge hverdag og jeres farefyldte missioner.

Det er dog ikke for alle, at jeres udsendelser er langt væk i bevidstheden. For hjemme mærker de pårørende og familien jeres fravær. Hverdagen er anderledes og savnet er stort. Nye rytmer, nye bekymringer og nye udfordringer må vente for dem, der holder skansen på hjemmefronten.

Derfor vil jeg også gerne benytte denne lejlighed til at sige stor TAK til jer pårørende fordi I bakker op – både når jeres kære er afsted og når de vender hjem.

I Skive Kommune ønsker vi at anerkende den indsats, som I veteraner har ydet på vegne af Danmark, med en fokuseret støtte til jer og til jeres pårørende – herunder børn.

På den baggrund forstærkede vi vores veteranindsats i 2017 ved ansættelse af veterankoordinator Claus Mosbæk.

Veterankoordinatoren er det primære kontaktpunkt for veteraner, pårørende, frivillige, fagpersoner og eksterne samarbejdspartnere i stat, region og kommune.

Han skal blandt andet sikre, at man som veteran har én indgang ved kommunen for at skabe en helhedsorienteret indsats.

Vi har derfor også i aften bedt Claus Mosbæk fortælle lidt om det arbejde han udfører og de udfordringer der kan være for nogle af vores veteraner.

I sidste uge havde vi også fornøjelsen af at byde en stor flok cyklende veteraner i mål på 2. etape af Ride4rehab. Et cykelløb for skadede veteraner, som i dag er kommet i mål på deres 700 km lange tur på Kastellet i København. Alle kæmper de en hård kamp for at komme på fode igen og overvinde krigens ar.

Det var et flot syn på de cyklede ind på Posthustorvet, – og vi ved de satte stor pris på den modtagelse de fik her i Skive.

Vi har et rigtig stærkt korps af frivillige omkring disse tiltag lokalt. Med støtte og nærvær og en særlig forståelse hjælper de veteraner – og deres pårørende – i de store og små kampe i hverdagen.

Det gør en kæmpe forskel for mange. Tak for den imponerende indsats.

I Skive Kommune prioriterer vi veteranindsatsen højt. Derfor er derfor en stor glæde at kunne fortælle, at vi (netop i dag) har underskrevet en ’Samarbejdsaftale og anerkendelse og støtte af veteraner’ med Forsvarets Veterancenter. Aftalen indebærer bl.a., at Skive Kommune er opmærksomme på veteraners kompetencer og ressourcer, veteraners familier og støtter op om lokale veteraninitiativer.

Konkret består anerkendelsen i afholdelse af Flagdagen i dag d. 5. september. Støtten kan spænde fra sparring i forbindelse med overgang fra militært til civilt arbejdsliv til en helhedsorienteret orienteret indsats med at etablere boligforhold, behandling, økonomisk rådgivning.

Vi sætter i Skive Kommune stor pris på, at vi sammen med Ingeniørregimentet, kan markere denne Flagdag sammen. I den forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til Oberst Christian Arildsen.Du engagerer dig i den grad i at knytte stærke bånd mellem Regimentet og byen, da du ser det som en vigtig opgave med et stærk samarbejde. Et samarbejde hvor vi hjælper og støtter hinanden

Det vil jeg gerne på Skive Kommunes vegne sige dig en stor tak for!

Afslutningsvist vil jeg gerne fremhæve det fantastiske fællesskab, der er jer veteraner i mellem. Et sammenhold, der er bundet sammen af oplevelser i en virkelighed, som vi herhjemme i Danmark har svært ved at sætte at forestille os. Derfor er det også berigende at opleve, hvordan I er der for jeres medveteraner.

Med støtte og nærvær og en særlig forståelse hjælper I hinanden i både de store og små kampe i hverdagen. Det er meget beundringsværdigt. Bliv ved med det.

Endnu engang TAK for indsatsen. Den er vigtig, og vi glemmer den ikke. Det er med stolthed at vi hylder jer her på Flagdagen.

Jeg ønsker jer alle en god aften.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev