thumb-18

Fjernvarmeselskaber undersøger gevinst ved samarbejde

13/02-18 Bestyrelserne for hhv. Skive Fjernvarme, Højslev – Nr. Søby Fjernvarme og Stoholm Fjernvarme har underskrevet en hensigtserklæring om samarbejde.

Øget forsyningssikkerhed og konkurrencedygtige priser til forbrugerne er de vigtigste begrundelser for, at bestyrelserne for de tre forbrugerejede fjernvarmeselskaber, Skive Fjernvarme, Højslev-Nr. Søby Fjernvarme og Stoholm Fjernvarme har underskrevet en hensigtserklæring om at undersøge mulige gevinster ved at etablere et samarbejde om at producere varme.

”Vi kan se perspektiverne i et samarbejde bl.a. fordi nogle af os står over for store investeringer og valg, der nemt rækker 20 år frem i tiden”, hedder det i en fælles udtalelse fra de tre bestyrelser. Selskaberne har derfor fundet det på sin plads, i en åben og ærlig dialog, at drøfte og klarlægge, om der kan genere-res en større værdi og høstes større synergier, hvis vi etablerer et administrations- og produktionssam-arbejde.

I samarbejde med uvildige eksperter er de tre selskaber således ved at undersøge de økonomiske konsekvenser for hvert af selskaberne af at udnytte og styre den samlede produktionskapa-citet således, at man altid opnår den samlet set billigste varmeproduktionspris.

Det undersøges også, hvilke samarbejdsmodeller der kan udgøre den bedste struktur og rammer for et fremtidigt samarbejde.

De foreløbige resultater tyder på, at der er økonomiske fordele for alle tre selskaber. Men også samfundsøkonomisk forventes der at være tale om et overskud, og det sidste er afgørende for at få et evt. projekt godkendt af myndighederne.

Forudsætningen er nemlig, at der etableres en forbindelse i form af rørledninger mellem de tre uafhængige selskabers fjernvarmenet. Det vil i så fald ske gennem et fælles transmissionsselskab, som skal etablere og drive en transmissionsledning mellem de tre byer.

Parterne vil ligeledes undersøge om der kan være fordele ved et dybere samarbejde omkring admini-stration og teknisk personale.

Hvis resultaterne af disse undersøgelser falder positivt ud for alle parter, skal der udarbejdes en model for fordelingen af den fælles gevinst ved samarbejdet mellem de tre selskaber. Herefter vil der skulle udarbejdes et konkret projekt, der så skal godkendes af myndighederne.

Når afklaringsarbejdet er afsluttet, vil resultatet blive fremlagt for offentligheden og et eventuelt samarbejde forelagt til godkendelse hos forbrugerne i de tre selskaber.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på pinterest
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev