thumb-29

Fællesmøde i Landsbyudvalget: Stor interesse trods sne og fygning i Ørum

06/03-18

Sofie Ambeck, borgerrepræ-sentant i Landbyudvalget område 1, bød velkommen til mødet:

“Formålet med mødet er at få sat focus på ideer til lokalområdet. Vi er lykkedes med mangt og meget – og der er mange gode projekter i gang. Men det skader jo ikke med ny inspiration – så derfor vil jeg byde velkommen til Jørgen Ørgård, formand for distriktsrådet på Mols og Helgenæs”

Og Jørgen Ørgård fortalte med stor entusiasme om projektet “Mols i Udvikling”, som gennem de
sidste fire år været en væsentlig udviklingsfaktor på Mols og Helgenæs.

Fakta fra hjemmesiden Mols i Udvikling

MiU dækker et område med knap 3.800 indbyggere fordelt på 24 mindre landsbyer. Organisationen er drevet af frivillige kræf-ter, som har taget initiativ til at organisere og puste liv i de mange ideer og potentialer, som området
indeholder. Syddjurs Kommune har været en væsent-lig samarbejdspartner, og i dag er der etableret et meget nært samarbejde mellem kommunen og de frivillige. MiU var oprindeligt et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet i perioden 2015-2016. Projektet blev finansieret af DGI, Realdania og Syddjurs Kommune, og ’forstyrrelsen’ i form af en proceskonsulent har været med til at sætte yderligere turbo på udviklingen i området.

Projektorganisationen er fortsat efter, at pilotprojektet er afsluttet. I dag arbej-des videre på ca. 25 projekter, hvori godt 200 frivillige er aktive. Projektejerne har en høj grad af frihed, så længe fokus er på at videreudvikle det gode liv i området. Alle kan være med i MiU, og nye projekter kræver som udgangspunkt blot, at to personer synes, det er en god ide, og holder sig inden for målet, som er at videreudvikle det gode liv i området.

Organisationen er i dag administrativt knyttet til Borgerforeningen Mols/Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og er afhængig af frivillig arbejdskraft og de midler, der fås ved fundraising. Der er ingen ansat til at varetage ledelsen af MiU – det sker alene på frivillig basis.

Psykologi:

– Det har selvfølgeligt været hårdt arbejde, fortsætter Jørgen Ørgård. Vi fik inviteret borgerne på noget mad og inden aftenen var forbi var der 50, som gerne ville være med, og af de 50 blev der dannet 7 grupper, som skulle komme med forslag til udvikling i Mols. Det væltede ind med nye grupper og initiativer. Man skal huske at få alle med – derfor blev der lavet et digitalt spørgeskema. Ud af de 2900 skemaer fik vi 600 besvarelser – dvs. en meget høj procent. Vi fik borgerforeninger, menighedsråd, sportsforeninger og kommunen med. Dette projekt handler i højeste om psykologi. Det kan ikke nytte noget, at man kun kan se egne ideer som værende de bedste. Ros de ildsjæle der i forvejen har udviklet ting til gavn for fællesskabet, og prøv at foreslå ting som videreudvikler.

Vi fik lavet en masterplan og fik oprettet en bestyrelse som gik i gang med at søge fonde

Der blev udnævnt en ambassadør for hver lille landsby – hvilket viste sig at være en rigtig god ide.

Engagement og synlighed:

Hele området talte om det – og der blev afholdt mange møder, fortsætter Jørgen Ørgård. Vi deltog i det lokale liv og forstod at kommunikation er vigtigt. Vi inviterede tilflyttere på mad.

– Et stærkt samarbejde er landsbyernes sociale kapital.

– Sørg for at danne rammer for projektet og få det kommunikeret ud på de sociale medier og pressen

– Sørg for at inddrage er-hvervsliv og turisme. De skal kunne se fordelen i at være med

 

Det har vi bl.a. opnået:

På Mols havde vi et meget mangelfuldt bred og mobilbånd. Dette har Mols i udvikling vendt til at være et velfungerende fiberbredbånd fra Telia over hele linjen.

Der er etableret „Byens Bil” – så bil nr. 2 i nogle tilfælde kan undgåes. Man skal bare skrive sig på en liste og fylde lidt bensin på bilen.

Lavet Branding af „Kvæg fra Mols”.

Etableret hjemmeside med arrangementskalender – så man ikke lægger flere arrangementer på samme aften. Vi kom på landsdækkende TV og meget mere. Se mere på hjemmesiden Mols i Udvikling, sluttede en veloplagt Jørgen Ørgård.

Efter foredraget blev der diskuteret ved bordene. Ideer til lokale projekter blev nedfældet på papir og afleveret til områdeleder Sofie Ambeck.

– Jeg kigger på dem og vender tilbage med forslag til, hvordan Landsbyudvalget kan bidrage med hjælp og eventuel økonomi, sluttede Sofie fra område 1.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev