thumb-14

Endeligt køb af slagterigrunden

25/09-18

Der er tilfredshed i Skive Byråd og hos Danish Crown. Parterne er nået til enighed om en aftale for slagterigrunden. Skive Byråd har godkendt den endelige købsaftale.

Skive Kommune køber hovedparten af slagteri-grunden, ca. 34.170 m2, for 12 mio. kroner plus moms. En privat investor forventes at købe de resterende 9.995 m2, hvor det er planen at omdanne de gamle slagtehaller til lejligheder.

Aftalen er, at Danish Crown har ansvaret for at rive de tomme bygninger ned og rydde op på grunden. Ligeledes er det aftalt, at slagterikoncernen har ansvaret for at oprense grunden efter jordforurening, der stammer fra slagteriets aktiviteter.

– Det er glædeligt, at vi nu har den endelige aftale helt på plads. Det har været en for lang proces, og slagterigrunden har alt for længe stået som et forladt produktionsområde. Vi har dog haft forståelse for, at Danish Crown i første omgang har forsøgt at sælge til private investorer. Nu er vi imidlertid nået til en aftale mellem kommunen og Danish Crown, så vi kan få bygningerne revet ned og grunden ryddet, hvilket vi anser som værdifuldt for Skive, så vi nu kan komme videre, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard.

– Vi er nået i mål med en rigtig god løsning. Ved at omdanne en væsentlig del af bygningerne på grunden til lejligheder nedsættes vores udgifter til nedrivning ganske markant, så den plan vi for godt to år siden lagde frem for byrådet i Skive blev vejen til at finde en løsning for området. Det har taget et års tid mere end vi forventede dengang, men det vigtigste er, at der nu ligger en plan for området, siger Ejner Søby, der er finanschef i Danish Crown.

Ifølge aftalen skal grunden være ryddet senest to år efter Skive Kommune giver tilladelse til at nedbryd-ningsarbejdet kan gå i gang. Dertil kommer miljøoprensningen. Slagterikoncernen vil sammen med kommu-
nens miljøafdeling afstemme, hvorledes oprensningen skal foregå, og hvor længe det forventes at tage.

Da Skive Kommune i 2015 modtog et tilbud fra Danish Crown om at købe slagterigrunden lød prisen på 24 mio. kroner plus moms i ryddet tilstand. Eller, hvis kommunen ønskede at købe grunden med bygninger og anlæg, var prisen 9 mio. kroner plus moms. Økonomiudvalget afviste dengang tilbuddet, men nu er der altså fundet en alternativ model.

FAKTA

Arealet, som Skive Kommune har købt udgør ca. 34.170 m2. Arealet, som Danish Crown forventes at sælge til en privat investor udgør ca. 9.995 m2.

Foto: Thomas Køser

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev