thumb-3

Debatmøde i Søby-Højslev Arena

05/07-2016

Med overskriften NU ER DET NOK, blev der mandag den. 27. juni holdt debat møde i Søby/Højslev Arenaen

Dagplejerne i område Øst havde inviteret politikere, forældre og andre interesserede til en dialog omkring de kommende budgetlægninger.

På mødet blev der klart udtrykt bekymringer og frustrationer over for de fremlagt beredskabsforslag fra Børne- og Familieudvalget. Mere end 80 deltager havde trods en travl hverdag afsat tid til at deltage, det glæder os meget udtaler dagplejer Solveig Jakobsen.

Anders Bøge (SF) Johnny Kent Knudsen (A) og Preben Andersen (O) havde taget imod vores invitation fortæller Dagplejer Solveig Jakobsen Hald. De fik hver især mulighed for at komme med Deres tanker om de helt små børns opvækst i Skive kommune fremadrettet.

Det var svært at blive uenige om at vi alle uanset alder, ønsker det bedste for Kommunernes børn. Der blev fra de tre, givet klare tilkendegivelse for, at står det til dem så er ændringer af oprykningsalderen ikke en mulighed, men sværere var det at få noget helt konkret om de øvrige budgetforslag som i den grad også vil forringer Dagplejen.

Dagplejerne havde i forbindelse med arrangementet inviteret Gitte Henriksen som er Marta Meo terapeut i Herning Kommune. Hun slog en tyk streg under de kedelige konsekvenser af for tidlig oprykning til større sociale sammenhænge.

Hun viste i billeder hvordan der nødvendig vis måtte ro og en lille børnegruppe til at gøre mange børn klar til start i børnehave. Ifølge hende ender for mange børn med en diagnose, en talrække som hun kaldte det, som kunne være undgået hvis barnet havde fået roen og en nær voksen som har tiden til fordybelse og benævnelse af barnets verden.Børnehavestart burde hedde 3 år eller derover var en af hendes kommentar. Der er en psykologisk grund til at man i tidernes morgen, besluttede sig for at skift til børnehave skulle hedde 3 år.

Forældre gav blandt andet udtryk for bekymringer omkring læring og udvikling for alle alderstrin, der opleves i forvejen meget trængte børnehaver med manglende tid til ro og fordybelse og derfor alle de vigtige aktiviteter for et barns udvikling. En så tidligere oprykning vil få store konsekvenser for både børnene i dagplejen som mangler den sidste tid til at blive robuste og børnehave børn som så skal dele endnu mere tid med både fysiske og basal omsorg til de yngste som eventuelt rykker op.

Rigtig mange forældre deltog i aftenen og dagplejerne vil gerne benytte lejligheden til at takke både de mange fremmødte og alle de for-ældre derude som også kæmper deres fælles kamp om de yngste børns vilkår fremad rettet. -Tak for underskrifter og bidrag til annoncer og ikke mindste den opbagning vi får via Facebook sider og Jeres demonstration ved sidste byrådsmøde udtaler dagplejer Solveig Jakobsen Hald.

Ingen politikere med respekt for sig selv kan vel overhøre så mange røster. Aftenen blev sluttet af med et ønske om en god sommer til alle og en opfordring til de tre fremmødte politikere om at bruge noget af deres ferie på at tænke; hvordan undgår I at ødelægge de helt små børn i Skive Kommunes muligheder for trivsel og udvikling og hvordan undgår I at ødelægge en ellers velfungerende Dagpleje og Kommunens dagtilbudsordningere generelt!?!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Scroll to Top

FÅ DE VIGTIGSTE NYHEDER FØRST

Tilmeld dig vores nyhedsbrev