/f/blog/article/3503030b937586218b90f8a63d33dffc4e1c31da_thumb.jpg

Whisky-køer i skønhedskonkurrence

Malkekøer og kalve fra Bjerregaard ved siden af Stauning Whisky var på Landsskuet i Herning.

De 400 malkekøer på Bjerregaard ved Stauning nyder det gode koliv i den forholds-vis nybyggede løsdriftsstald fra 2016. De er omgivet af grønne græs- og majsmarker tæt ved Ringkøbing Fjord, og som de eneste kreaturer i Danmark fodres de hver dag også med restproduktet fra det nærliggende whisky-destilleri. 

Ude på marken løfter rådyr og dådyr blot hovedet lidt, når en håndfuld af gårdens sortbrogede køer de seneste uger har været trukket rundt mellem staldbygningerne for at lære at gå ordentlig. De er nemlig kun uden for stalden for at træne som optakt til sidste uges Landsskue i Herning sammen med cirka 700 af landets allerfineste malkekøer. 

Ny i konkurrencen

Generation efter generation på slægtsgården har haft malkekøer, og gårdejer Henning Bjerregaard havde indtil til sidste år blot været tilskuer til dyrskuekonkurrencerne.      

- Det har altid været en stor ting at komme til dyrskue og møde sine kolleger, men nu har jeg fået en foder-mester, der går op i det med avl og dyrskuer. Det koster selvfølgelig noget at være med, men skal vi være med, så skal vi gøre det ordentligt og kunne være det bekendt, siger Henning Bjerregaard. 

En udvidelse fra 200 til 400 køer med blandt andet en fin, nordjysk holstein-avlsbesætning passede derfor med ansættelsen af den udstillingsinteresserede Peter Hansen som fodermester i stalden. 

Han vurderer løbende, hvilke køer der egner sig til dyrskue, og 30-40 køer i besætningen bliver insemineret med tyresæd fra holstein-tyre, der ser godt ud, så køerne forhåbentlig får en kviekalv, der er egnet til dyrskue. Målet er også, at noget af avlsmaterialet kan sælges til andre avlere. 

- En dyrskue-ko skal se ordentlig ud og kunne trækkes rundt med grime på i en ring. Mange køer har aldrig prøvet at have grime på, så i ugerne op til et dyrskue træner vi jævnligt køerne i at gå pænt. Kan de ikke det, bliver de hjemme. Men ellers kigger vi efter en ko med et godt yver, en vis størrelse og gode ben. Lidt ligesom når der er Miss Danmark for mennesker, siger Peter Hansen med et smil. 

 

Højtydende køer

Han understreger, at dyrskue-
køer også er køer, der skal give meget mælk og fungere hjemme i stalden til hverdag. Den personlige favorit-ko, der fik 24 point og placeringen som bedste ældre holstein på Aulum Dyrskue sidste sommer, har kælvet for en måned siden og afleverer
i øjeblikket 70 liter mælk i døgnet til malkerobotterne. 

Nogle dage før Landsskuet får den dog som de øvrige dyrskuekøer ikke længere lov til selv at styre, hvornår den skal malkes. For at få det rigtige spænd på yveret til bedømmelsen, malker Peter Hansen køerne individuelt og efter en minutiøs plan i timerne op til bedømmelsen. Selv får han ikke mange timers søvn i campingvognen i de dage.  

- Dyrskue er halvt konkurrence og halvt socialt samvær, men når det står på, så er det nok 90 procent konkurrence. Vi vil jo gerne vinde, siger Peter Hansen. 

 

Kommentarer

bubblemedia