/f/blog/article/dba9be065cca86694e8d191017c535ba4eb6d9b8_thumb.jpg

Vestjysk ulv jages i Tyskland

Midt- og vestjysk kandidat til Europa-Parlamentet kritiserer den danske ulveforvaltning

Den danskfødte hanulv GW924m er erklæret som problemulv i Slesvig-Holsten efter flere angreb på får bag ulvesikret hegn. Ulven blev i maj 2017 født i det vestjyske Stråsø-kobbel. Her lærte den at angribe husdyr i stor stil og har fortsat med at gøre det, efter at den sammen med flere af sine søskende rykkede til Slesvig-Holsten i foråret 2018.

- Jeg kan kun bakke de tyske myndigheder op i beslutningen om at fjerne den danskfødte husdyrdræber. Det er godt, at man i Tyskland tager det ansvar i ulveforvaltningen, som vi i flere år har forsømt i Danmark.

Her lod vi Stråsø-koblet etablere sig i et begrænset område af Vestjylland. Langt over 200 får mistede livet i perioden oktober 2016-april 2018. Det er et problem-kobbel, der skulle være bremset, inden forældredyrene fik hvalpe i maj 2017, siger Erik Poulsen, redaktør af facebooksiden ’Her er ulven i Danmark’ og kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre i Midt- og Vestjylland.

Skader sårbar natur
Han fortæller, at ulvens fredning bygger på EU’s habitatdirektiv, der igen bygger på Bern-konventionen fra 1972. I begge tilfælde kræver rovdyrets fredning lokal accept og respekt for borgernes private ejendom, herunder ikke mindst de husdyr, hvis dyrevelfærd de har et ansvar for. - Ligegyldighed med de forhold, som vi har udvist det i Danmark, er til skade for ulvens ry og rygte.

Konsekvensen er også, at fåreavlere i Vestjylland opgiver naturpleje og fåreavl som sådan. Det er til skade for vores sårbare natur. Som en kvinde på et ulvemøde, som DN i Holstebro holdt sidste år, rejste sig op og sagde: “Hvis jeg skal vælge mellem heden og ulven, så foretrækker jeg heden”, siger Erik Poulsen.

Han oplyser, at en bror til den vestjyske ulv efter angreb på blandt andet Skiveegnen nu også er rendt til Slesvig-Holsten. Her angreb den på blot ni dage i januar otte fårebesætninger, men er endnu ikke erklæret som problemulv.

Kommentarer

bubblemedia