/f/blog/article/f09c6cc26e9fde576caac59558a51ddb6a509261_thumb.jpg

Ulven dræbte får

Fåreavlere får tilskud til sikring af hegn i vestjysk ulvezone

Af Erik Poulsen
Journalist ANSATZ KOMMUNIKATIONSBUREAU

Dna-prøver viser, at det helt sikkert var en ulv, der for knapt to uger siden angreb 400 får på en kløvergræsmark ved Sørvad, sydøst for Holstebro. To får blev så ilde tilredt, at de måtte aflives. Det oplyser fåreavler Jørgen Blazejewicz fra Storålam, der ejer fårene.

- Naturstyrelsen har meddelt mig, at det seneste angreb på to får på en kløvergræsmark ved Sørvad den 13. februar helt sikkert er ulv, siger Jørgen Blazejewicz til facebooksiden ’Her er ulven i Danmark’.

Fåreavleren, der blandt andet også laver naturpleje på hedearealer ved Flyndersø, er glad for, at det nu så tydeligt er fastslået, at der er tale om ulveangreb: - Jeg forventer, at vi får erstatning for alle de får, som vi har mistet ved angreb i de seneste måneder, idet blandt andet bidemærkerne også med overvejende sandsynlighed peger på ulv. Og ingen af dna-prøverne har jo med fuld sikkerhed vist hund.

Miljøstyrelsen fastslår, at ulven står bag hele ni angreb på naturplejefår i Vestjylland alene i årets første måneder. Det sker i en pressemeddelelse om de dna-resultater, der viser, at ulven havde efterladt dna ved overfaldet på de to får ved Sørvad.

- Der har med det seneste angreb været i alt ni tilfælde i år, hvor Naturstyrelsens ulvekonsulenter har vurderet, at ulve har angrebet husdyr.

Ulvekonsulenterne bruger blandt andet bidmærker til at vurdere, om der er tale om ulveangreb. Man indsamler desuden prøver, der bliver analyseret for ulve-dna.

Ved to af ulveangrebene har man efterfølgende fundet ulve-dna, skriver Miljøstyrelsen. Der er yderligere analyser på vej i de kommende uger. - Forskere fra det tyske Senckenberg Research Institute vil lave nye analyser af ulve-dna’et.

Målet er at fastslå, om dna’et stammer fra én og samme ulv, eller om der eventuelt er flere ulve på spil, skriver Miljøstyrelsen.

Tilskud til hegn
Fåreavlere, der bor syd for Holstebro, har fået mulighed for at søge statstilskud til ulvesikring af deres indhegninger. De er placeret i en vestjysk ulvezone, hvor de ni ulveangreb på får alle har fundet sted de seneste måneder.

- Vi har nu så stærk formodning om, at ulve har slået sig ned i området, at husdyrejere kan være nødt til at sikre sig ekstra. Der udbetales erstatning for mistede husdyr i hele landet, men i dette særlige geografiske område går jeg nu skridtet videre og åbner for tilskud til ulvesikre hegn. Det bringer forhåbentlig antallet af mistede dyr ned og skaber større tryghed for fåreavlerne, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Tilkskuddet er kun til hegn omkring får og geder, selvom både kvægavlere og heste-ejere i stigende grad giver udtryk for frygt og oplevelser af dyr, der stresses af ulvens tilstedeværelse.

Kommentarer

bubblemedia