/f/blog/article/4a181ce7e4096522831d0359823c20330d3b5a9a_thumb.png

Sundsørevej i Thise skal have nyt fortov

Sundsørevej i Thise friskes op med renovering af fortov og kantsten inden vejen får nyt asfalt

Sundsørevej i Thise står for en totalrenovering af både fortov og kantsten, som snart sættes i gang af Skive Kommunes folk fra Entreprenørgården.

Fortovsfliserne vil stort set blive udskiftet med nye fliser af samme type som de eksisterende. Fortovsarealet med herregårdssten rødmix samt kørebanen med den røde belægning bliver dog ikke berørt af projektet.

Ved vejtilslutninger, sideveje og evt. midt på længere strækninger, vil kantsten og fortov blive sænket så det bliver handicapvenligt.

Information til beboerne 
Beboere langs vejen informeres om arbejdet via en folder, som omdeles til vejens naboer. Beboerne opfordres heri til at klippe hæk, buske og træer ind til skel, for at gøre arbejdet nemmere for kommunens folk. Folderen findes under link nedenfor.

Tag hensyn til hinanden
Arbejdet bliver udført i dagtimerne, hvor man må forvente, at der kan komme støj og støv. Det vil stadig muligt at køre og gå mens arbejdet står på, men kommunen opfordrer til at vise hensyn til hinanden.

Fortovsarbejdet forventes påbegyndt i uge 23 og afsluttet i uge 28 i år. Der vil blive udlagt en afsluttende asfaltbelægning på kørebanen i løbet af eftersommeren 2017.

Kommentarer

bubblemedia