/f/blog/article/db2de3789739f6dd519688722333b554477e1e21_thumb.jpg

Solid opbakning til jagt på milliard-marked

Overalt i Europa går varmepumper sin sejrsgang, især til individuel opvarmning som afløser for oliefyr og direkte elvarme. Det er derfor et milliardmarked, som det unge Skive-firma, Suntherm, jagter med deres helt nye koncept for, hvordan en varmepumpe skal fungere.

Alene i Tyskland står mere end 10 mio. overfor at skulle udskifte deres oliefyr med en mere ”grøn” løsning som led i det fælles EU-mål om at mindske klimaforandringerne. Der er mindst tre områder, hvor Suntherms varmepumpeløsning udmærker sig i forhold til konkurrenterne, fortæller to af de tre indehavere af firmaet, udviklingschef Knud Vandsø Madsen og direktør Morten Veis Donnerup:

Anlægget indeholder et varmebatteri, der i en saltlage kan gemme og frigive 8-10 gange så meget energi som vand (mindst 25 kWh varme) i en tank, der kan rummes i et 60 cm skab. Anlægget kan via en central server og på grundlag af vejrprognoser og forbrugsmønster beregne den enkelte husstands behov for varme 48 timer frem. Ud fra dette produceres den nødvendige varme på det tidspunkt, hvor det er billigst at købe strømmen til den elektriske varmepumpe.

Varmepumpens udendørs del, der udvinder varme fra luften, er ekstrem støjsvag, < 39 dBa, så den hverken generer beboere eller naboer. Den kan levere 6 kW varme ved en udendørs temperatur på 0 °C. Anlægget kan også integreres med solfangere og solceller.

Suntherm har allerede haft flere prototyper af deres anlæg til at køre. De har fungeret fuldt tilfredsstillende, men der har vist sig mulighed for en fortsat optimering.

”I øjeblikket er vi i gang med at færdigudvikle 3. generation i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og softwarefirmaet NEOgrid, som udvikler den intelligente styring.

Kort efter nytår er vi klar til at opstille de første 10, og derefter yderligere 25 testanlæg i landsbyen Hvidbjerg, ca. 6 km vest for Skive”, fortæller Morten Donnerup.

Mødtes til iværksætter-seminar
De tre indehavere mødtes første gang til et seminar for iværksættere, arrangeret af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Her blev de enige om at arbejde videre med den idé, som Knud Vandsø Madsen præsenterede om en ny varmepumpeløsning.

Han havde gennem flere år arbejdet med salg og montering af varmepumper. På en efterfølgende workshop skulle Morten Donnerup, der har en baggrund fra elektronikbranchen, og den tredje indehaver, Jeppe Ladefoged, med en baggrund fra marketing fungere som ”djævlens advokater”.

”Sammen med en ekstern coach brugte vi seks halve dage til at udvikle ideen, hvorefter vi blev enige om at etablere det fælles firma i november 2014”, fortæller Morten Donnerup. I første omgang gik de i gang med at udvikle et anlæg for egne midler.

Det gik så godt, at det efter et halvt år lykkedes at skaffe 2,5 mio. kr. fra Borean, der forvalter statens midler til forskning og innovation. Denne investering var i øvrigt medvirkende til, at Suntherm ApS fik udpeget en professionel bestyrelse med Boreans porteføljechef, Carl Erik Jørgensen, som formand.

Desuden består bestyrelsen af Jan Munksgaard Jensen fra DANA-VEX og Thomas Rosenkrands Olsen, KK Wind Solutions.

8 mio. kr. i EU-støtte
Selv om de 2,5 mio. kr. var en god hjælp til at komme videre, er det dog langt fra nok til at komme i mål. Derfor var det en stor fjer i hatten, da det tidligere i år lykkedes at få bevilget hele 8 mio. kr. i støtte fra et EU-program for små- og mellemstore virksomheder til videreudvikling og markedsmodning af Suntherm Smartheat, som systemet kaldes.

Oveni bevilgede Energistyrelsens Udviklings- og Demonstrations Program (EUDP) i oktober yderligere 4,4 mio. kr. til yderligere udvikling og optimering af systemet i samarbejde med Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet.

Det er resultaterne af den optimering, der nu i løbet af det kommende år skal testes og verificeres hos 35 private husstande i Hvidbjerg.

Her deltog repræsentanter for mere end 130 husstande i september i et informationsmøde om muligheden for at deltage som testfamilie og få installeret et af Suntherms anlæg. Området er udvalgt, fordi det ligger forholdsvis tæt på Suntherm og fordi der ikke er nogen kollektiv varmeforsyning i området ud over de få husstande, der fortsat har elvarme.

Nej tak til kollektiv løsning
”Vi havde egentlig forestillet os at tilbyde det som en kollektiv løsning som en form for fjernvarme, men det var der ikke stemning for”, erkender udviklingschef Knud Vandsø Madsen, der selv bor i landsbyen.

I stedet er løsningen blevet, at de, der får anlægget installeret, i stedet betaler for den varme, den enkelte familie får leveret. Prisen bliver på niveau med fjernvarme i Skive, der er lidt lavere end gennemsnittet for fjernvarme i Danmark.

I stedet bliver det så et datterselskab under Suntherm, der investerer i de enkelte anlæg og opkræver varmeafgiften hos forbrugerne. Det vil også være grundlaget for den fremtidige forretningsmodel, hvor anlæggene sælges til energiselskaber, som så tjener pengene hjem ved at sælge varmen til kunderne på samme måde som det er tilfældet med fjernvarmeselskaber. ”Vi er allerede i forhandling med flere af sådanne selskaber om denne forretningsmodel”, fortæller Morten Donnerup.

Forretningsmodellen er i øvrigt, at næsten alle komponenter til Suntherms Smartheat-anlæg fremstilles hos danske underleverandører og derefter samles ude hos den enkelte kunde.

Alligevel forventer Suntherm i løbet af få år at beskæftige over 25 medarbejdere. ”Den første vi får brug for, er en medarbejder med en baggrund som ingeniør”, siger Morten Donnerup.

Store miljøfordele
Lastbilchauffør Flemming Rohdin bor sammen med hustruen Sonja, to teenagebørn på 17 og 19 år og en hund på Kløvermarken 15 i Hvidbjerg. De bliver en af de første ti familier, der er udvalgt til at få installeret Suntherm Smartheat.

”Vores hus på 144 kvm. beboelse er fra 1997-98 og er udstyret med både oliefyr, brændeovn og solfangere til varmt vand på taget, hvor vi desuden også har et 5,6 kWp solcelleanlæg, der årligt producerer ca. 4400 kWh el om året”, forklarer Flemming Rohdin. Det er lidt mere, en familien selv bruger, så der er lidt i overskud til at drive den nye varmepumpe.

Familien bruger årligt ca. 1.400 liter fyringsolie og godt 2 rummeter træ til brændeovnen, der mest bruges for hyggens skyld. ”jeg forventer egentlig ikke, at vi får en lavere varmeregning, men det giver nogle miljømæssige fordele, og desuden slipper vi for at investere i et nyt oliefyr eller i en dyr varmepumpe, som nok havde været alternativet”, fortæller Flemming Rohdin.

Familien kan i stedet nøjes med at betale et depositum på 10.000 kr. for at få installeret Suntherm Smartheat. I første omgang får familiens oliefyr dog lov at blive stående i et halvt år i tilfælde af, at der – mod forventning – skulle opstå uforudsete problemer med det nye anlæg.

Solfangeranlægget på taget og den tilhørende varmtvandsbeholder, der især om sommeren dækker familiens behov for varmt brugsvand, bliver integreret i det nye anlæg.

Billedtekster: (Donnerup og Madsen) Suntherms direktør Morten Donnerup og udviklingschef Knud Vandsø Madsen ses her i hovedkvarteret i Skive-forstaden Dommerby foran den meget støjsvage udedel til deres varmepumpesystem. (Flemming Rodhin) Familien Rohdin bliver en af de 10 første familier, der får installeret Suntherms Smartheat varmepumpesystem i deres villa i landsbyen Hvidbjerg vest for Skive som afløser for et ældre oliefyr. Flemming Rodhin glæder sig især over miljøgevinsten, og har derfor allerede installeret både solceller og solfangere på taget. (Varmtvandsbeholder) Varmtvandsbeholderen, der opsamler varme fra solfangerne på taget, skal også indgå som en del af familien Rohdins nye Suntherm Smartheat varmeanlæg. Tekst og fotos: Jens Utoft, Profi kommunikation

Kommentarer

bubblemedia