/f/blog/article/d9ab3ef717b2311296c1b029ab09ff48ca7b2154_thumb.jpg

Skoleblink skal sikre skolepatruljen

Skoleblink skal øge trygheden hos skolepatruljen og gøre det mere sikkert for deres skolekammerater at krydse vejen.

Hen over foråret og sommeren sikres skolepatruljen med skoleblink på de sidste skoler i Skive Kommune:

Skolevej, Højslev: Skoleblink ved krydset med Langmosevej mod Højslev Skole

Posthusvej, Balling: Skoleblink ved krydset med Stadion Allé mod VSD Balling

Borgergade, Rødding: Skoleblink ved hævet flade ud for ”Dagli’ Brugsen” mod VSD Rødding

Vesterbrogade, Lem: Skoleblink ved hævet flade ud for”Min Købmand” mod VSD Lem

Der opstilles advarselstavler ”Børn”, med undertavlen ”Skole” og strækningsangivelse ”0-100 m”, som er påmonteret skoleblink og belysning over skiltet.

Skolepatruljen tænder anlægget når de skal stå ved den hævede flade for at patruljere og slukker anlægget igen når de forlader posten. Når anlægget er tændt lyser lampen over skiltet og de to orange blink lyser på skift, hvilket skal udløse skærpet opmærksomhed hos trafikanter.

Tiltaget skal øge trygheden hos skolepatruljen og give en forøget sikkerhed til udførsel af den vigtige opgave skolepatruljen løfter, med en sikker krydsning af vejen for deres skolekammerarter. Tiltaget opfylder kravet til sikring af skolepatruljer i de gældende vejregler og bekendtgørelser på området.

Forud for etablering af skoleblink blev der ved krydset Posthusvej/Stadion Allé i Balling sidste år etableret hævet flade, hvor skolepatruljen arbejder. På Borgergade i Rødding blev der ved den hævede flade ud for ”Dagli’ Brugsen”, hvor skolepatruljen arbejder, etableret stelere og foretaget afstribning af buslommer sidste år.

I krydset Skolevej/Langmosevej i Højslev er der i år etableret hævet flade, hvor skolepatruljen arbejder. På Vesterbrogade i Lem etableres i forbindelse med kloakrenovering hen over sommeren en ny hævet flade, hvor skolepatruljen arbejder. Der foretages desuden afstribning af vejmidte samt buslomme.

Det vil være ITS Teknik, som står for udførslen.

Kommentarer

bubblemedia