/f/blog/article/9183eb33ffbd61af9df450181a4745dbf050cfaf_thumb.jpg

Orientering til lokalområderne vedr. møde i Landsbyudvalget

Landsbyudvalget holdte møde den 4. juni 2018, hvor bl.a. en række ansøgninger

til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen blev behandlet.

Landsbypuljen

Landsbypuljen har på budget 2018 fået afsat 2.539.000 kr. til uddeling.

På mødet den 23. januar 2018 (velkomstmødet) anbefalede Landsbyudvalget

tildelinger for i alt 210.000 kr. som efterfølgende er godkendt administrativt.

På mødet den 1. marts 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt

519.400 kr., som efterfølgende er godkendt administrativt og af Økonomiudvalget

og Byrådet.

På mødet den 4. juni 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt

320.500 kr. Der er således 1.489.100 kr. til disposition til resten af 2018.

Fundraisingpuljen

Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har på budget 2018 fået afsat

857.000 kr. til uddeling.

På mødet den 23. januar 2018 (velkomstmødet) blev der ikke tildelt midler.

På mødet den 1. marts 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt

322.500 kr. som efterfølgende er blevet godkendt med en tildeling på i alt

142.500 kr. fra Økonomiudvalget, idet anbefalingen fra Salling FC på

180.000 kr. vedr. projektet ”Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre

Stadion” fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til udtagelse.

På mødet den 4. juni 2018 anbefalede Landsbyudvalget tildeling for i alt

92.800 kr. Der er således 621.700 kr. til disposition til resten af 2018

Nedenstående sager var på dagsordenen:

 Siden sidst med en økonomistatus

Landsbyudvalget tager orienteringen til efterretning.

Landsbyudvalget drøftede økonomiudvalgets beslutning om at sende ansøgningen

til Fundraisingpuljen fra Salling FC 2018 videre til udtalelse

hos Kultur- og Fritidsudvalget

 Formidling af landdistriktsnyheder

Landsbyudvalget tager orienteringen til efterretning.

 Opfølgning på inspirationstur for Landsbyudvalget i 2018

Landsbyudvalget drøftede sagen.

Landsbyudvalget anbefaler, at Skive Kommune arbejder videre med certificering

af vandreruter. Forvaltningen inviterer kommunens stikoordinator

med til næste møde.

Forvaltningen skitserer en model for at komme ud til lokalsamfundene

med henblik på at hente inspiration til det videre arbejde i Landsbyudvalget.

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Lundø Forsamlingshus der søger

tilskud til forprojekt til udvikling af Lundø

Landsbyudvalget anbefaler, at Lundø Forsamlingshus bevilges 28.000,-

kr. fra Landsbypuljen 2018 til foredragsholdere. Forsamlingshuset kan

låne projektor og lærred i forvaltningen. Dette er efterfølgende godkendt

administrativt.

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Ivan Bertelsens Mindefon der søger

tilskud til udvikling af Virksund Egnsmuseum

Landsbyudvalget anbefaler, at Ivan Bertelsens Minde Fond bevilges

17.500,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til udvikling af Virksund Egnsmuseum

med hjemmeside, skilte, plancher, flere effekter fra området samt

udgivelse af bog. Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Gyldendal Støtte- og Beboerforening

der søger tilskud til etablering af forhindringsbane

Landsbyudvalget anbefaler, at Gyldendal Støtte- og Beboerforening bevilges

75.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til etablering af forhindringsbane.

Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Glyngøre Idrætsforening der søger

tilskud til etablering af E-sport Sallingsund

Landsbyudvalget anbefaler, at Glyngøre Idrætsforening bevilges 50.000,-

kr. fra Landsbypuljen 2018 til etablering af E-sport Sallingsund, der skal

indrettes i Glyngøre Hallen. Landsbyudvalget anbefaler, at E-sporten organisatorisk

fastholdes under idrætsforeningen. Dette er efterfølgende

godkendt administrativt.

 

 Ansøgning til Landsbypuljen fra Foreningen Rural Forum Denmark

der søger tilskud til afholdelse af landdistrikts forum

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Foreningen

Rural Forum Danmark bevilges 150.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018

til Nyland Forum 2018 Skive. Sagen sendes nu videre til behandling og

endelig godkendelse hos Økonomiudvalget.

 

 Ansøgning til Fundraisingpuljen fra Fonden Cirkusfabrikken der

søger tilskud til fundraising til soverum, opholdsrum, brandsikring

og flugtveje på overetagen samt et nyt indgangsparti

Landsbyudvalget anbefaler, at Fonden Cirkusfabrikken bevilges 92.800,-

kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til fundraising til soverum, opholdsrum,

brandsikring og flugtveje på overetagen samt et nyt indgangsparti. Dette

er efterfølgende godkendt administrativt.

Landsbyudvalget anbefaler ligeledes, at Fonden Cirkusfabrikken får en

projektforlængelse på 2 år til projektet ”Etablering af sovesal, indgangsparti

og p-plads” som har fået bevilget støtte på 300.000,- kr. fra Landsbypuljen

i foråret 2016. Dette er efterfølgende godkendt administrativt.

Ansøgningsfristerne i 2018 for Landsbypuljen og Fundraisingpuljen er:

 Mandag den 13. august 2018

 Mandag den 22. oktober 2018

Datoerne findes også på kommunes hjemmeside www.skive.dk/landsbyudvalget

Husk at ansøgningerne til Landsbypuljen og Fundraisingpuljen skal indsendes

via kommunens puljesystem, som findes på www.skive.dk/kommune-politik

Kommunikation, Udvikling & Erhverv vil stærkt opfordre til, at ansøger

der ønsker støtte fra Landsbypuljen eller Fundraisingpuljen kontakter

os i god tid forud for ansøgningsfristen, så ansøger kan nå at

få sparring til projektet og ansøgningen.

Yderligere oplysning om Landsbypuljen, Fundraisingpuljen og Landsbyudvalget

kan fås ved henvendelse til Kommunikation, Udvikling & Erhverv, konst.

erhvervs- og udviklingschef Anders S. Rask: asra@skivekommune.dk

Kommentarer

bubblemedia