/f/blog/article/714e1b61ad9918d9ae20afa8d41a13ff60eeaf98_thumb.png

Økonomimøder i januar hos Landbo Limfjord

”Vi må erkende, at i dag stilles krav om indtjening og egen finansiering, før landmanden kan skabe vækst. Vi skal fremadrettet forvente en mere turbulent verden med svingende priser, og vi er nødt til at indrette vor virksomhed og produktion herefter.

Det er som bekendt blevet andre tider, og det er udfordrende at være landmand – både som producent og som virksomhedsleder,” sådan indleder chefkonsulent Flemming Pedersen, Landbo Limfjord, inden han fortæller om de kommende økonomimøder, der afholdes først i det nye år.

Økonomimøderne finder sted om dagen d. 18. januar 2017 og gentages igen om aftenen på Morsø Landbrugsskole, og dagen efter gentages programmet ved et aftensmøde på Landbo Limfjord i Skive. Alle interesserede er velkommen.
 
Flemming fortæller, at selv om der er landmænd, der tjener penge, og flere oplever økonomisk bedre tider, er der fortsat nogen, der kæmper med likviditeten. Derfor er fremstillingsprisen så vigtig. Kan vi skære noget fra, få bedre over-blik og være på forkant på mange områder – vil det bidrage til en bedre totaløkonomi.

”Vi vil på møderne gennemgå økonomien og effektivi-teten i udvalgte produktions-grene samt forventningerne til fremtiden. Det gælder både planteavl,mælkeproduktion, smågrise-produktion og produktion af slagtesvin,” beretter Flemming Pedersen, der er leder af økonomirådgivningen påLandbo Limfjord og ansvarlig for møderne.

Til sidst på økonomimød-erne vil HR-udviklingschef Lillian Hundahl med et glimt i øjet fortælle om udfordringen i at gå fra landmand til virksomhedsleder. Hun spørger direkte: ”Har du uld i munden – og vender du sommetider det blinde øje til – når du udøver ledelse på din bedrift? Eller er du god til at skære igennem og på den gode måde guide og lede dine medarbejdere, så du får det optimale ud af den løn, du betaler?”

Lillian fortæller, at det er vigtigt og nærmest alfa og omega for en virksomhed, at der er god ledelse i virksomheden, og på økonomimødet vil hun slutte af med at give nogle gode fif til landmanden.

”Går landmanden hjem og tænker - aha - så ved jeg, at han har fået udbytte af mit lille indlæg - og at ledelses-området på hans bedrift vil være mere i fokus frem-adrettet.

Landbo Limfjord er vært ved møderne, men af hensyn til forplejningen bedes interesserede tilmelde sig på 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk senest den 16. januar 2017.

Kommentarer

bubblemedia