/f/blog/article/46e06dfdf301feb3af167bbc5bf9db723aee8f9d_thumb.png

Nyt gymnasium og banebro på vej i Viborg Baneby

Nyt gymnasium og banebro på vej i Viborg Baneby

Det samlede projekt har en byggesum på ca. 250 mio. kr. Projektet består af to adskilte projekter, der er tæt sammenflettede og afhængige af hinanden i både planlægningen og udførelsen:

Nyt gymnasium på i alt ca. 13.000 m2 opføres af Mercantec på en grund ved Viborg Station. Gymnasiet skal rumme ca. 1.200 studerende og 130 medarbejdere. 

Banebroen: En stiforbindelse på ca. 270 meter, som skal skabe en kobling over jernbanen for fodgængere og cyklister fra midtbyen til en sydligere bydel, der de kommende år udvikles under overskriften Viborg Baneby. Banebroen består af Hærvejspladsen, to broer på ca. 50 og 70 meter, samt øvrige offentlige arealer. Hærvejspladsen er et torv på ca. 1.000 m2 og ligger på gymnasiets 2. sal. Hovedindgangen til gymnasiet er fra torvet.

Gymnasium og banebro skal være klar til indflytning og ibrugtagning i fjerde kvartal 2018. 

INFO:

Det nye gymnasium skal være et kraftcenter for ungdomsuddannelser for Viborg og omegn. Projektet skal samle erhvervsrettede uddannelser inden for business, naturvidenskab, sprog samt tekniske, matematiske, økonomiske og internationale emner.

Banebroen skal skabe en attraktiv kobling over jernbanen for fodgængere og cyklister.

Kommentarer

bubblemedia