/f/blog/article/cd2a58b131470546366289fd41897d5bd670c959_thumb.jpg

Kulturelt samarbejde i Nordfjends

Nu høstes de første frugter af et forholdsvis nyt samarbejde om at arrangere kulturelle tiltag og oplevelser til gavn for borgerne i Nordfjends.

Formanden for Søby-Højslev & Omegns Amatørforening, Lone Kjærsgård Olesen glæder sig over, at frivillige kræfter uden for bestyrelsen har arbejdet for foreningen med at arrangere en bustur til Fyrspillene i Bedsted, Thy.

Det er let nok at få ideen til, at vi herude på Nordfjendsegnen skal stå sammen om at give kulturen et løft.

Noget helt andet er at få det startet op og gennemført, fortæller Lone, og her er det rigtig positivt, når frivillige tilbyder deres hjælp, planlægger og engagerer sig.


Amatørteateret er glade for at kunne tilbyde alle interesserede muligheden for at komme op på Thy og se stykket ”Blodsøstre”, som Fyrspillene har på programmet i 2017.

Lone fortæller, at bestyrel-sen i Amatørteateret har sat en sum penge af til at løfte dette tiltag, og derfor håber de også på stor interesse og lyst til at tage med på udflugt.

Fyrspillet 2017 afvikles ved Visby Kirke og fortællingen om ”Blodsøstre” er en barsk skildring om rakkernes hårde liv på Visby-egnen tilbage i 1830’erne.  

Lone Kjærsgård Olesen fortæller, at arrangørerne af Fyrspillene har lovet Amatørteateret, at de publikummer, som vil deltage i denne kulturelle udflugt, kan glæde sig til en fin dramatisk skildring af fordomme, overtro og klasseforskel i en tid hvor had og kærlighed samt kampen for liv og død vil blive skildret på barsk vis.

Udflugten er planlagt som en bustur med hygge og samvær undervejs og Ama-tørteateret håber, at bussen
bliver fyldt op, sådan at flest mulige får sig en fantastisk fælles teateroplevelse.

- Nu prøver vi, om denne udenbys teatertur kan få folk af huse. Lykkes det, så kan lokalområdet se frem til flere spændende kulturelle oplevelser i dette forholdsvis nye samarbejde, der er etableret i Nord-fjends, slutter Lone, formand for Amatørteateret.

Se annonce om udflugten til ”Blodsøstre” andet steds i ugeavisen.

Kommentarer

bubblemedia