/f/blog/article/0f3e7ca32d3db03123a3564c303874bfa676f0a7_thumb.jpg

Kom til grundlovsmøde i Ørslevkloster Skov 2. Pinsedag

Ørslevkloster-Ørum menighedsråd inviterer til grundlovsmøde 2. pinsedag kl. 14.00.

Hvis vejret tillader det, mødes man i Ørslevkloster Skov ved Snekkehuset, der ligger nogle meter inde i skoven. Her vil der stå en person og være behjælpelig med parkering.
I tilfælde af mindre godt vejr, mødes man istedet for i Ørslevkloster Sognehus.

Der bliver sat skilte op både ved sognehuset og ved skoven med henvisning til mødestedet.

Bodil Hansen, Lund, kommer med en lille folkelig beretning om lov og ret i Danmark. Lige fra den gang, Valdemar Sejr i 1241 gav ”Jyske Lov”, der indledes med de berømte ord: ”Med Lov skal Land bygges” og til den seneste grundlovsændring i 1953, som gav Danmark kvindelig tronfølge.

Bodil Hansen knytter også nogle små lokale episoder til fortællingen, så den bliver mere nærværende for vor egn.  

Der vil desuden blive fællessang og mulighed for at købe kaffe og kage.

Alle er velkomne til at være en del af dette hyggelige fællesskab mandag den 5. juni kl. 14.00.

Kommentarer

bubblemedia