/f/blog/article/0cce459a87d05dae29cb75dde06dca25dbba1222_thumb.jpg

Japanske studerende lærte af vestjysk landbrug

Naturvidenskabeligt universitet i Japan har haft studerende på en uges sommerskole i Vestjylland

20 internationale kandidat- og Ph.d.-studerende fra primært et førende, naturvidenskabeligt universitet i Japan har i en uge været på sommerskole i Vestjylland for at lære, hvordan vi i Danmark forvalter en international fødevareproduktion i samspil med miljøet og den lokale natur. 

På programmet var blandt andet besøg hos mælkeproducent Jacob Spangsberg i Hanning, der viste sin miljøoptimerede stald frem, og hvor de japanske gæster fik en gennemgang af gårdens gødningsregnskab. Undervejs besøgte gæsterne også pilotprojektet BufferTech i Spjald, hvor der forskes i tilbageholdelse af næringsstoffer i randzonen til vandløb.  

- Vi har vist den moderne måde at drive landbrug og begrænse udvaskningen af næringsstoffer. Jeg har blandt andet undervist i miljølovgivning og vist nogle af de konkrete virkemidler, siger projektmedarbejder Lene Moth fra Vestjysk Landboforenings plante- og miljørådgivning. 

Hun er ansat af både Vest-jysk Landboforening og Ringkøbing - Skjern Kommune, som sammen med det japanske Hokkaido University, Aarhus Universitet og Innovest står bag sommerskolen AU-HU Joint Summer University. Sidste uges arrangement var premieren, og det er tanken, at nye studerende fra Japan vender tilbage til Vestjylland i foreløbigt de kommende fire år. 

Effektivitet med høj faglighed
Målet er at udveksle viden om moderne fødevareproduktion med høj kvalitet og lav forureningsgrad. 

- Jeg oplevede, at de var overraskede over, hvor effektive de vestjyske landmænd er, og hvor meget de egentlig får ud af det, selv om lovgivningen er meget detaljeret. I Japan er lovgivningskravene til landbruget på et helt andet plan, og der er ikke den samme debat om tingene, siger Lene Moth. 

- Jeg synes, at vi i høj grad har fået indfriet vores sigte med at indgå i dette spændende samarbejde; at øge de
højtuddannedes bevidsthed om den faglige tyngde og ekspertise der er i vores område både hos de erhvervsdrivende, hos rådgivere og på forskningsstationerne, siger Jens Møller Nielsen, direktør i Vestjysk Landboforening.

Kommentarer

bubblemedia