/f/blog/article/2775bf80c852f4f76c4753fd6cecb82dc8bb1545_thumb.jpg

Initiativgruppen VisionDommerby - er nu klar med visioner i overskrifter

Initiativgruppen og andre interesserede mødtes i Søby-Højslev Arena i sidste uge. Gejsten var ikke bare intakt - men større endnu end på forrige møde - og det var en sand fornøjelse, at høre de forskellige bud på ideer til udvikling i vores lille by.

Én fortalte om et medborgerhus/aktivitetshus som vedkommende selv havde været med til at etablere - og selv om det skete for ca. 40 år siden, fungerede det stadig, til stor glæde for borgerne.

Flere talte varmt for et naturområde med bordre/bænke og shelters - og kom ligeledes med eksempler fra lignende initiativer.

Legepladsen blev også diskuteret - men tænkt ind i ideen om et medborgerhus.

Sidste punkt var et velfungerende stisystem med træningsstationer som kan binde de 3 byer sammen.

Selvfølgelig blev der også talt meget om, hvad et sådant medborgerhus kunne indeholde og hvordan et naturområde f.eks. kunne se ud -  Forsamlingen var dog enige om i første omgang at tænke stort - og ikke på nuværende tids-punkt lade sig begrænse af noget. Derfor kom følgende Visionsoverskrifter på banen:

Vision 1: Medborger/Aktivitetshus

Vision 2: Naturområde med bordre/bænke og shelters

Vision 3: Stisystem med træningsstationer

Der er lagt et opslag på Facebookgruppen “Søby-Højslev og Dommerby info” indeholdende de 3 visionsoverskrifter til brug på Idé- og udviklingsmødet den 4. april kl. 19.00 i Søby-Højslev Arena.

Initiativtagerne til mødet er Christian Vad Holm, byrådsmedlem for Venstre, Ugeavisen Skiveegnen og Borgerforeningen. 

Mødet gælder udvikling i både Søby, Højslev og Dommerby - så vi opfordrer alle interesserede til at møde op denne aften, hvor vi kan skabe et forum og gøre gode ideer til virkelighed. Vi ses.

Venlig hilsen

Initiativgruppen

Kommentarer

bubblemedia