/f/blog/article/70da205db8c16ac1be5dadd0437a4fed2b42cb03_thumb.jpg

Infrastruktur: Danmark er ikke i balance uden livsnerven i Nordvestjylland

De anerkender og er meget tilfredse med, at der afsættes godt 600 mio. kroner til udvidelsen af rute 34 fra Haderup til Skive. Men borgmestrene i de tre nordligste kommuner udtrykker dog samtidig overraskelse og skuffelse over, at en afgørende forbindelse i nord-vest-Jylland, nemlig Rute 26, ikke er med i udspillet. Rute 26/34 fra Hanstholm til Herning er livsnerven i de nordvestjyske kommuner.

Den trafikale infrastruktur i Nordvestjylland opleves som hæmmende for fortsat vækst i områdets erhvervsliv. Stærkt stigende trafikmængder på vejstrækninger, der ikke er opgraderet i mange år, sinker fremkommeligheden til gene for mange af de virksomheder, som har et stort, dagligt behov for at få gods til og fra området. Det gælder ikke mindst landbrugs- og fødevaresektoren. Den utidssvarende infrastruktur forsinker også områdets mange tusinde pendlere, og den kollektive transport i landsdelen er ikke et reelt alternativ for medarbejdere, der skal have arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Og endelig er den øgede trafik på smalle vejstrækninger med dårlige oversigtsforhold en
voksende trussel mod tra-fiksikkerheden. Transportfirmaer kan melde om, at lastbiler river sidespejlene af de modkørende, fordi vejen er for trang til nutidens godstrafik.

Borgmestrene fra Thisted, Morsø og Skive kommuner udtaler:
-Det er positivt, at man med infrastrukturudspillet fra regeringen og Dansk Folkeparti tager hul på nogle af de trafikale udfordringer, vi har i det nordvestjyske – bl.a. med penge til udvidelse af en del af Rute 34. Men Rute 26/34 er mere end bare en vej på vores kanter. Strækningen fra Hanstholm til Herning er en livsnerve for hele nord-vest-Jylland, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune.

-Hvis man ønsker et Danmark i balance, hvor også produktions-Danmark får nogle bedre vilkår, så er det afgørende at få udvidet hele strækningen fra Hanst-holm til Herning. Den opgave har regeringen ikke løst med dette udspil, så vi vil fortsætte vores fælles kamp for at få udvidet rute 26/34 på hele strækningen, siger borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune. Hun fortsætter:
-Vi har stor forståelse for, at der skal prioriteres, når man overalt i landet efterspørger store og dyre investeringer. Men når man nu har haft den store pung fremme, kan det undre os lidt, at en så vigtig transportkorridor for det nordvestjyske ikke er med i større udstræk-ning. Det ærgrer os. Men vi har fået hul på bylden, og vi må kæmpe videre.

Thisted, Morsø, Skive og Herning vil derfor fortsat stå sammen i ønsket om at få hele strækningen udbygget.
-Vi holder sammen i de fire nord-vestjyske kommuner, indtil vi er i mål med det, vi har sat os for. Dette er et udspil, som ikke er endeligt vedtaget politisk. Men det er et positivt signal, at man politisk prioriterer den trafikale infrastruktur, og det har stor psykolog-isk betydning for vores borgere og vores virksomheder. Derfor vil vi fortsat søge at påvirke den endelige beslutning i retning af vores ønske. Rute 26/34 er afgørende for hele landsdelen, så opgaven med at få hele strækningen udvidet må vi få løst i fællesskab, siger Skives Kommunes borgmester Peder Chr. Kirkegaard.

Kommentarer

bubblemedia