/f/blog/article/2c80db76293f5ba93a0fd1de20608150d976dcbe_thumb.jpg

Hospitalsenhed Midt: Blodprøver og Biokemi

Klinisk Biokemisk Afdeling, der blandt andet står for blodprøver og donorblod på Hospitalsenhed Midts hospitaler, skiftede til borgervenlige navne mandag den 27. februar.

Hver dag kommer op til 700 patienter til Hospitalsenhed Midts hospitaler i Viborg, Silkeborg, Hammel eller Skive for at få taget en blodprøve. I mange år har de fulgt skiltene til Klinisk Biokemisk Afdeling, men fra mandag den 27. februar skal de gå efter ”Blodprøvetagning”.
 
Bag navneskiftet ligger regi-onsrådets principbeslutning om, at navne på Region Midtjyllands hospitalsafdelinger og -klinikker skal kunne forstås af alle. Hospitalsenhed Midt tager en afdeling eller et center ad gangen – og turen til at få ”borgervenlige navne” er nu kommet til Klinisk Biokemisk Afdeling.
 
Overordnet kommer afdelingen til at hedde ”Blodprøver og Biokemi”. De fire afsnit for blodprøvetagning (Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive) kommer som nævnt til at hedde ”Blodprøvetagning”, og donortapning sker fortsat i ”Blodbank” i Viborg og Silkeborg eller i tappebussen ”mobilBlod”.

Den særlige regionsfunktion i Viborg for biokemisk udredning af patienter, der kan have problemer med blodstørkning, kommer fremover til at hedde ”Klinik for Blodstørkning”.

Kommentarer

bubblemedia