/f/blog/article/a9669650560799eef7bbd9b54265f365a3a2b4ae_thumb.jpg

Højslev: Undgå højresvingsulykker

HØJSLEV: Lokale vognmænd går sammen med Politiet og Skive Kommune ind i arbejdet med at undervise i at und-
gå højresvingsulykker.

Tirsdag den 24. september underviste Skive Kommune i samarbejde med DTL Skive og politiassistent Jens Boe-sen i kurset ”Trafiksikkerhed i skolegården” på Højslev Skole.

Formålet med besøgende er at give eleverne en bedre forståelse for, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken med særlig henblik på synlighed og opmærksomhed i mødet med en stor lastbil, og dermed undgå ulykker heriblandt højresvingsulykker.

Kurset henvendte sig først og fremmest til elever i 5. klasse. Ni klasser skal over 3 dage undervises i højresvings-ulykker og trafiksikkerhed i mødet med lastbiler generelt.
- Ulykkerne kan ske, når en lastvogn svinger til højre og cyklisten kører ligeud, forklarer politiassistent Jens Boesen. - Som udgangspunkt er det chaufførens ansvar at undgå højresvingsulykker, men opgaven med at orientere sig både efter cyklister gennem ruderne og spejl-ene, og på samme tid være opmærksom på den øvrige trafik er en stor mundfuld.

Mere end 80 % af de fatale ulykker sker omkring lastbilens front eller højre side af førerhuset. Når der sker en ulykke, bliver cyklisterne typiske kørt over af højre forhjul. Derfor er det som cyklist – men også fodgænger - vigtigt at være bevist om lastbilens kritiske zone – de blinde vinkler.

Trafiksikkerhedsundervisningen foregik først i klassen hvor højresvingssituationen illustreres og eleverne får nogle huskeregler til at undgå farlige situationer. Herefter oplever eleverne den kompleksitet, som en svingmanøvre med en lastbil indeholder ved en demonstration heraf i en lastbil placeret i skolegården. Ved at komme op i førerhuset på lastbilen kunne eleverne selv opleve, hvor svært det er at se klassekammeraterne i chaufførens spejle.

Skive Kommune har været så privilegeret at flere lokale vognmænd har stillet sig til rådighed for kampagnen - heriblandt en lokal vognmand Thomas Poulsen APS, Henrik L Pedersen og H. H. Transport a/s, ligesom politiassistent Jens Boesen holdt tropperne samlet rundt om den store lastbil, der var parkeret ved Højslev Skole.

Kommentarer

bubble