/f/blog/article/003d79c50e0da3f3f13ef03264dbed0303601b06_thumb.jpg

for første gang i 18 år: Udnyt jordens dyrkningspotentiale med optimal gødskning

af planteavlskonsulent Søren Jepsen

Vurderinger viser, at indtjeningen ved at gødske økonomisk optimalt i eks. vinterhvede til foder, vil resultere i en indtjeningsstigning i niveauet 1.000 kr. pr. hektar. 

Det forudsætter dog, at afgrøderne ikke mangler andre næringsstoffer, som dermed bliver begrænsende for udbyttet. 

Bare et manglende næringsstof vil være begrænsende for udbyttet. Nu er det ikke længere kvælstof, men hvordan ser det ud med de andre nødvendige næringsstoffer? 

Fosfor (Pt)

Kalium (Kt)

Magnesium (Mgt)

Kobber (Cut)

Disse næringsstoffer er alle nødvendige for at fotosyntesen og vækst kan forløbe optimalt. De har også betydning for plantens livskraft, og dermed overvintringsevne. Denne viden om markernes gødningstilstand, er du simpelthen nødt til at kende. 

Hvis dine jordprøver er mere end 5 år gamle, er det tid til at få udtaget nogle nye ! GPS-jordprøver giver dig en solid viden, og så kan du gøde og kalke hver enkelt mark optimalt.

Kontakt Landbo Limfjord, Planteavl på 96 15 30 00.

Vi giver gerne et tilbud på jordprøveudtagning, tilpasset din bedrift. 

Kommentarer

bubblemedia