/f/blog/article/cd04bbcdc956e72c5d9a2234eb8d3f442dc16851_thumb.jpg

Det tredje Big Blue projekt Renovering af den Gl. Jernbanebro

Renovering af jernbanebroen er 3. delprojekt i Big Blue projektet der sættes i gang, og er samtidigt en del af bane-stien 

Renovering af Den gamle Jernbanebro er en del af banestien som Spar Vestfonden finansiere

Broen skal gennemgå en renovering og dette arbejde har været udbudt i licitation.

Arbejdet skal udføres af Ommen & Møller og arbejdet påbegyndes i slutningen af august og forventes af-sluttet i begyndelsen af december 2019.

Renoveringen omfatter midlertidig fjernelse af brodækket, afrensning og overfladebehandling af stålkonstruktionen og efterfølgende montage af nyt brodæk inklusiv de gamle skinner. Broen vil efter behandling fremstå i en grøn farve

Som en del af renoveringen vil der blive opsat rækværk tilpasset broens konstruktion og der vil blive placeret bænke på brodækket.

Broen og området omkring vil i renoveringsperioden være helt afspærret for offentligheden. Det vil i samme tidsrum ikke vil være muligt at passere under broen i kano og kajak.

 

Kommentarer

bubblemedia