/f/blog/article/0466a18d9763b08d21e8202070645e653bed4c7c_thumb.jpg

“Der er høj faglighed, et individuelt elevfokus & engagerede undervisere på Social-og Sundhedsskolen”

Sådan beskriver GF2 SOSU-eleverne Rikke Laursen (38) og Louise Meidal Børsting (35) deres oplevelser af grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen.

Begge er blevet sat stævne til en snak om deres oplevelser af uddannelsens form og indhold og hvordan det er, at være på skolebænken igen efter flere år på arbejdsmarkedet.

Motiverende undervisning
Det har været en kæmpe succesoplevelse for mig at have dansk og kommunikation efter mange år uden for skolen, fortæller Rikke glad og tilføjer: Egentlig troede jeg ikke, jeg kunne finde ud af det, men her får jeg høje karakterer. Louise supplerer: De (underviserne) forstår virkelig at motivere os og skabe lyst til at lære noget.

Samtidig kræver de virkelig også noget af dig, og du kommer ikke sovende igennem din uddannelse. Rikke og Louise er enige om, at kravene til dem som elever har været klare fra begyndelsen og at det hjælper med at arbejde koncentreret med indholdet i undervisningen.

Og så handler det om at underviserne er gode til at gribe os der hvor vi er – både fagligt og personligt og udvikle os der fra fortæller Louise.

På SU
Rikke og Louise, der begge har mand og børn, har i 20 uger været på SU mens de har gået på GF2 SOSU.

Selvom vi har skåret lidt ned på hverdagsforbruget, så er det absolut ikke umuligt at få hverdagen til at fungere på SU. Det er jo kun 20 uger det drejer sig om, og det er en overskuelig periode, fortæller Louise. Jeg har prioriteret at få SU-lån mens jeg går på GF2. Det er en investering i min fremtid og dermed også i min familie. Det synes jeg er godt givet ud og i sidste ende giver uddannelsen mig en højere løn end jeg ville få som ufaglært.

Begge er enige om at man sagtens kan få hverdag og økonomi til at hænge sammen så længe man vil uddannelsen.

Som holdkammerater supplerer vi hinanden På GF2 SOSU er holdene blandet af unge elever, der kommer direkte fra grundforløb 1 og de lidt ældre, der har andre erfaringer med sig. Aldersforskellen og vores forskellige erfaringer gør, at vi kan supplere hinanden på flere plan, siger Louise og tilføjer: Det viser sig særligt i gruppearbejdet og når vi har diskussioner på klassen.

Rikke fremhæver fordelene ved at være blandede erfaringsmæssigt, når det kommer til skolens digitale undervisning. De yngste elever har virkelig styr på det tekniske, at bruge powerpoint, når vi skal fremlægge. Dertil synes jeg, at vi ældre har en hel del erfaringer og overvejelser at byde ind med i forhold til det faglige. Vi bruger også et digitalt undervisningssystem og det er virkelig smart. Jeg skulle bare lige vende mig til at bruge det og nu er det ikke længere en udfordring. Det tekniske skal i hvert fald ikke være en udfordring i forhold til at tage en uddannelse, slutter Rikke.

Kommentarer

bubblemedia