/f/blog/article/75491418a030f42a1c3c8133756eeac2ca06c8c6_thumb.jpg

Borgmesterdelegation drøfter udvidelse af A26 og Rute 34

Borgmestrene fra Thisted, Mors og Skive mødes den 20. november med transport- og bygningsminister Ole Birk Olesen for at drøfte områdets infrastruktur.

Borgmestrene fra Thisted, Morsø og Skive kommuner mødes tirsdag den 20. november 2018 med transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen med ét punkt på dagsordenen: Udvidelse af A 26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning.

Det sker som et af mange elementer i den fælles kommunale indsats for at få en udvidelse af strækningen skrevet ind i den plan for trafikinvesteringer frem til 2030, som regeringen arbejder på i disse uger. Foruden de nævnte kommuner deltager også Herning Kommune i det fælles projekt.

Regeringen ventes at fremlægge masterplanen for de kommende års trafikinvesteringer i 2019, og de 4 kommuner presser på for at få rettet op på mange års efterslæb, når det gælder statslige investeringer i infrastruktur i den nordvestlige del af Jylland

Ubalance i investeringer
”Thisted, Morsø og Skive kommuner er i dén grad hæmmet af en voldsom ubalance i de statslige investeringer i veje”, siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V). ”I årene fra 2009-2018 har kommunerne i Nordjylland plus Skive Kommune kun fået 0,44% af de penge, staten har investeret i veje.

”Hvis man fra Christiansborgs side ønsker et Danmark i balance, er det helt afgørende med vejinvesteringer i vores del af landet, hvis vi skal kunne følge med udviklingen”, siger Hans Ejner Bertelsen’.

Vejnettet hæmmer væksten
Også i Thisted Kommune mærker man ulemperne ved det utidssvarende vejnet. ”A 26 og Rute 34 mod Herning opleves i dag som en decideret væksthæmmer”, siger Thisted Kommunes borgmester Ulla Vestergaard (S).

”Vi er i gang med en markant udvidelse af Hanstholm Havn og er afhængige af, at friskfangede fisk kan komme ud til markeder i hele Europa. Desuden har vi en stor produktion af landbrugsvarer i Thy. Men den lange transporttid for at komme ned til motorvejsnettet er et dagligt problem, også for mange andre virksomheder i hele området. Det tager for lang tid at få gods frem og tilbage, og det er svært at tiltrække medarbejdere, fordi de skal køre i kø på veje, der ikke er opgraderet i takt med, at biltrafikken er taget til”, siger Ulla Vestergaard.

Løsning: 2+1 vej
Skive Kommunes borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) noterer med glæde, at erhvervslivet i de 4 kommuner bakker aktivt op om den fælleskommunale indsats for en udvidelse af strækningen Hanstholm-Herning.

”Thisted, Morsø og Skive kommuner er de eneste i Jylland, der ikke er koblet effektivt op på motorvejsnettet, og det er et dagligt problem for det lokale erhvervsliv. Vi har brug for statslige investeringer til en tiltrængt udvidelse af den meget smalle strækning på Rute 34 fra Haderup til Skive, der er en daglig udfordring for områdets transportvirksomheder. Desuden vil vi argumentere for statslige midler til at en udvidelse af hele A26 og Rute 34 fra Hanstholm til Herning med etablering af 2+1 strækninger, der vil lette fremkommeligheden betydeligt”, siger Peder Chr. Kirkegaard.

Kommentarer

bubblemedia