/f/blog/article/1a5c302da3033a1b80c1bfaf20d13a4ad8d66ecc_thumb.jpg

Bemærkninger taget til efterretning

Økonomiudvalget i Skive Kommune behandlede i går en sag om Ankestyrelsens bemærkninger til kommunens aftale med Limfjordens Hus

Skive Kommune har modtaget et svar fra Ankestyrelsen, der har behandlet en klage vedrørende Limfjordens Hus A/S. Baggrunden for klagen var, at kommunen har betalt 930.000 kroner i 2011 for en række navngivne ydelser. Klagen blev sendt til Ankestyrelsen i 2015. 

- Vi har taget til efterretning, at Ankestyrelsen efter et særdeles langt forløb ikke agter at gøre mere i sagen. Vi har fået tre mindre bemærkninger, som vi tager til efterretning, selv om vi ikke er enige i konklusionerne, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard, efter Økonomiudvalget i går behandlede sagen på udvalgets møde.

Det er Ankestyrelsens opfattelse, at kommunen ikke kan betale Limfjordens Hus for at stille plads til rådighed til udstilling af egnens produkter. Videre er det styrelsens opfattelse, at kommunen ikke har foretaget tilstrækkeligt til at sikre sig, at den højst betalte markedsprisen for ydelserne. Sidst mener styrelsen ikke, at kommunen har sikret sig, at den ville modtage de ydelser, der er betalt for. 

Peder Christian Kirkegaard bemærker, at Ankestyrelsen er enig med Skive Kommune i, at kommunen har en lovlig kommunal interesse i at betale for turistinformation og adgang til offentlige toiletter. Han påpeger:

- Udstillingen af egnens produkter udgør en meget lille del af aftalen, hvilket Ankestyrelsen da også noterer. I aftalen indgår således en hel række af serviceydelser målrettet turister, som vi tidligere havde aftale om med en anden part i Glyngøre. Denne ønskede ikke at videreføre aftalen, og vi indgik derfor en tilsvarende aftale med Limfjordens Hus. Vi mener derfor, vi har betalt markedsprisen. Hvad angår at sikre os, at vi får det, vi har betalt for, så tinglyste vi aftalen, så forpligtelsen påhvilede ejendommen, og vi indgik samtidig en aftale med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter om at føre tilsyn med ydelsen. Så vi mener alt i alt, at vi har indgået en god og fornuftig aftale.  

Som nævnt vil Ankestyrel-sen ikke foretage sig mere i sagen. Økonomiudvalget besluttede ved mødet i går, at afgørelsen fra Ankestyrelsen tages til efterretning, dog som anført nedenfor:

• der rettes henvendelse til SET om, at kommunen forventer, at SET fortsat påser, at aftalen om turistinformation overholdes, og at kommunen ønsker underretning, såfremt der ændres i de aftalte vilkår,

• der rettes henvendelse til Limfjordens Hus A/S for at præcisere indholdet i kontrakten og for at bede om at få kontrakten forlænget vederlagsfrit i 1 år,

• der sættes et skilt op i nærheden af Limfjordens Hus A/S, hvor der skiltes med offentlige toiletter i huset.

Byrådssekretariatets jurist-
er fastslår, at det beror på konkret skøn, hvorvidt kommunen udviser ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender. Sekretariatet finder, at de ovennævnte tiltag medfører, at kommunen opfylder denne forpligtigelse ved ovennævnte tiltag. 

Kommentarer

bubblemedia