/f/blog/article/611e9c6ba723af39d492da7a1c05986b2fc1570d_thumb.jpg

Foredrag i Hald Forsamlingshus: ' Jeg orker ikke mere'

Torsdag den 26. maj er dette emnet for et foredrag i Hald forsamlingshus.

Sognepræst Jeppe Jensen fortæller:
- Foredraget kredser om det at være ægtefælle/partner, barn, pårørende eller ven til et menneske med diagnosen demens eller Alzheimer. Det er altså ikke et foredrag om demens men om at leve tæt med en person, som nyligt har fået konstateret demens, har levet med den en tid eller er kommet på plejehjem grundet plejekrævende demens.

- Det gør noget ved os, når et nærtstående menneske forandrer sig og fremmedgøres for øjnene af os. Sammen med sliddet med en plejekrævende person og trætheden, følger en masse bekymringer, magtesløshed, hjemløs kærlighed, ensomhed, vrede, skyld og en masse andre udfordrende følelser.

Hvad gør man, når ansvaret for, afhængigheden af og kærligheden til et andet menneske bliver en alt for stor byrde? Hvor går man hen med sine spørgsmål om meningen, om lidelsen, om ansvar og afmagt, ja kort sagt om livet?

Et foredrag om livet som pårørende, når det er vanskeligst.

Dan Månsson supplerer:
- Jeg holder af at være i dialog med mine tilhørere, så jeg håber, at nogle har lyst til at være med i en samtale og måske bidrage med erfaringer i forbindelse med foredraget.

- Mit håb er, at jeg med mit foredrag kan hjælpe til frimodighed midt i det, som er vanskeligt og hugge åndehul- ler i de mure, nogle oplever omkring sig i livet med demens. At leve med demens i familien er belastende; skal man så i tillæg kæmpe med omgivelsernes larmende tavshed, bliver det en dobbelt sorg, som ingen skulle bære.

Dan K. Månsson har i godt 14 år været præst i Folkekirken. Han har videreuddannet sig inden for sjælesorg i både Danmark og Norge. I dag er han sjælesørger (tilbyder samtaler til livs- og tros-hjælp), foredragsholder, underviser og skribent.

Kommentarer

bubble